Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1 Kr 18, 20-39, Mt 5, 17-19

Minulú stredu sme počas lectio divina meditovali nad textami Svätého písma zo slávnosti Zoslania Ducha Svätého.

Jedna účastníčka spomenula zvyk z detstva, že na Turíce sa zelenými vetvičkami ozdobovali okna a dvere domov. A konštatovala, že to asi zrušil 2. vatikánsky koncil.

Vieme, že žiaden koncil sa nezaoberá takýmito vecami. Každému koncilu ide o to, aby sa „nezrušilo ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona“, teda aby sa zachovala podstata učenia Cirkvi. Aby tak ako Pán Ježiš neprišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; ...ale naplniť, tak aj koncil, ktorý je vedený Ježišovým Duchom „neruší Zákon“, ale ho „napĺňa“. Skôr očisťuje od nánosov, ktoré k „zákonu a Prorokom“ nepatria. Koncily a najmä Učiteľský úrad cirkvi to robí permanentne.

Môžeme to sledovať teraz v „postpandemickom čase“ ohľadne rozdávania svätého prijímania. Podstata je, že prijímame Pána Ježiša v Eucharistii. Tam nemôžeme uhnúť ani o písmenko, ani čiarku. Spôsob rozdávania Eucharistie sa môže meniť.

Sv. Cyril Jeruzalemský, biskup a cirkevný učiteľ (313? - 386) v Piatej mystagogickej katechéze píše: „Keď prichádzaš, aby si prijal Eucharistiu, priprav si ľavú ruku ako trón, pretože pravou budeš prijímať svojho Kráľa. Prijmi Kristovo telo na dlaň (ľavej ruky) a odpovedz Amen… potom prijímaj. Daj pozor, aby nič nespadlo na zem.“ Toto upozornenie bolo doležíte, lebo neboli oplátky, ale chlieb sa lámal a bolo veľa omrviniek. Samozrejme upozornenie platí aj teraz. Toto jeho usmernenie prakticky doslova preberá sv. Ján Zlatoústy (Homília XLVII). Chcem len upozorniť na detail: hovorí sa tu o prijímaní rukou, nie jazykom.

Potom sa spôsob prijímania menil. Preto máme cirkevnú vrchnosť, aby nastoľovala spôsob. Je to podľa slov Pána Ježiša, ktoré povedal Petrovi a potom všetkým apoštolom: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. {Mt 18:18} A nástupcami Petra je pápež a apoštolov biskupi. A Pán Ježiš tiež povedal: „A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik“. {Mt 18:17} Takže nebuďme ako pohania a mýtnici, nešpekulujeme a nevymýšľajme.

Konzultoval som s biblistami: „Vezmite“ v originály doslova „uchopte rukami“.

Nezabúdajme na podstatu! Sv. prijímanie nazývame latinským slovom communio, ktoré znamená spoločenstvo, teda zjednotenie. No v súčasnosti toto communio (spoločenstvo) niektorých veriacich nezjednocuje, ale rozdeľuje.

Teraz máme pri sv. prijímaní dve možnosti. Ja predpokladám, že preváži prax prvotnej Cirkvi – na ruku. A dúfam, že budeme prehlbovať úctu k Ježišovi a vytvárať communio – jednotu s Ježišom i navzájom.

Turzovka, 8.6.2022

Tiež na:

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/292-streda-10-tyzdna

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/793-streda-10-tyzdna-2

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2179-streda-10-tyzdna-19
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.