Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 25, 13-21, Jn 21, 15-19

Trikrát a dosť.

Tento princíp chceli implementovať do nášho súdnictva. Neviem ako je to teraz v našom právnom poriadku. Vo vzťahoch je to často zúžené - jedenkrát a dosť! Často počúvame: Sklamal si ma, končím s tebou. Teda ani druhá šanca.

Náš Boh je však Bohom druhej šance! A keby len druhej! Vidíme to na príbehu Petra apoštola a vlastne i na ostatných apoštoloch.

Môže byť ťažké odpustiť, ale môže byť ťažšie požiadať o odpustenie a prijať ho. V stredu na lectio divina zaznelo od viacerých účastníkov: „Koľkokrát sľubujem polepšenie a stále mi to nejde.“ Bolo vidno, že ich to pokoruje. Schopnosť veriť, že je nám odpustené, je rozhodujúca pre náš duchovný rast. 

Toto bol určujúci rozdiel medzi Petrom a Judášom. Nestály Peter prešiel z hanby za svoje trojité zapretie Krista, na trojité vyznanie a stal sa skalou, na ktorej je založená Kristova cirkev. Judáš neuvažoval o možnosti odpustenia.

Keby som skutočne veril, že mi boli odpustené najhanebnejšie hriechy mojej minulosti, aký iný by mohol byť môj život?!

Je otázka, prečo je potrebné vyznávať hriech, keď Boh o nich vie. Ježiš položil Petrovi jednu otázku, trikrát. Nie preto, že by nepoznal odpoveď, ale preto, že vedel, aké dôležité je, aby to Peter povedal nahlas, pred svojimi spoločníkmi. Verejne sa vykupuje a vyjadruje to, čo leží najhlbšie v jeho srdci. Peter tým dozrel v osobnosť. Aj my vyznaním hriechov môžeme dozrieť.

Počujem, ako mi Pán kladie tú istú otázku, a počujem, ako odpovedám, možno s trochou hanby a rozpakov, ktoré musel cítiť Peter. Ježiš dáva Petrovi svoje poslanie – byť dobrým pastierom. Viem, že si slabý, ale viem, že ma miluješ. Tak veľmi ti dôverujem, že ti dám to isté poslanie, aké som dostal, byť dobrým pastierom, pripraveným dať život za svoje baránky a ovečky. 

Aké je poslanie, ktoré dostávam od Vzkrieseného Ježiša? Nech je to čokoľvek, určite to zahŕňa aj starostlivosť o druhých.

Dlhá, 3.6.2022

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.