Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 1, 15-17. 20-26

Apoštoli ho dosadili na Judášovo miesto, aby sa stal svedkom Pánovho zmŕtvychvstania. A pripočítali ho k Dvanástim, ako čítame v Skutkoch apoštolov (1, 15-26).

Z Homílií svätého biskupa Jána Zlatoústeho na Skutky apoštolov

Ukáž, Pane, ktorého si si vyvolil

„V tých dňoch vstal Peter uprostred učeníkov a povedal.“ (porov. Sk 1,15) Ako horlivý apoštol, ktorému Kristus zveril stádo, a ako prvý v zbore vždy sa prvý ujíma reči: „Bratia, treba z nás vyvoliť.“ (porov. Sk 1,21-22) Rozhodnutie prenecháva zástupu. Tým zároveň vzbudzuje úctu k tým, čo mali byť vybraní, a seba chráni od závisti, ktorá tu mohla vzniknúť. Veď takéto veci narobia často veľa zla.

Čo teda? Vari Peter sám nesmel vyberať? Isteže smel. Ale aby sa nezdalo, že uprednostňuje niekoho, zrieka sa toho. Ostatne ešte ani nedostal Ducha Svätého. Ďalej sa hovorí: „A tak postavili dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš, s prímením Justus, a Mateja.“ (Sk 1,23) Nepostavil ich sám Peter, ale všetci. On však vyslovil návrh a ukázal, že nie je od neho, ale už dávno sa o ňom hovorí v proroctve. A tak len tlmočil, neprikazoval.

„Treba teda,“ hovorí, „aby sa vybralo z týchto mužov, čo boli s nami.“ (Sk 1,21) Pozri, ako chce, aby to boli očití svedkovia; veľmi mu na tom záležalo, hoci mal ešte prísť Duch Svätý.

„Z mužov,“ hovorí, „čo boli s nami celý čas, keď medzi nami žil Pán Ježiš.“ (Sk 1,21) Poukazuje na to, že s ním bývali a neboli iba jednoducho učeníkmi. Veď od začiatku ho nasledovali mnohí. Len si všimni, ako to hovorí Ján: „Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša...“ (porov. Jn 1,40)

Hovorí: „Celý čas, keď medzi nami žil Pán Ježiš, počnúc Jánovým krstom.“ (Sk 1,21-22) Veď čo sa predtým stalo, nik správne nepoznal, ale Duch Svätý ich poučil.

„Až do dňa,“ hovorí, „keď bol od nás vzatý, aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania.“ (Sk 1,22) Nehovorí: svedkom ostatných vecí, ale iba: „svedkom zmŕtvychvstania“. Lebo bol vierohodnejší ten, kto mohol povedať: Ten, čo jedol, pil a bol ukrižovaný, ten istý vstal z mŕtvych. A tak nebolo potrebné, aby bol svedkom minulého ani budúceho času, ani znamení, ale iba zmŕtvychvstania. Veď tamtie udalosti boli zrejmé a známe, ale zmŕtvychvstanie sa odohralo v skrytosti a bolo známe len im samým.

A všetci sa spoločne modlia: „Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí; ukáž...“ (Sk 1,24) Ty, nie my. Veľmi správne ho vzývajú ako toho, ktorý pozná srdcia, lebo on mal vyvoliť, a nik iný. A hovorili s takou dôverou, lebo bolo potrebné vyvoliť len jedného. Ani nehovorili: Vyvoľ, ale „ukáž“ vyvoleného, toho, „ktorého si si vyvolil“ (Sk 1,24). Vedeli, že Boh všetko vopred určil. „Potom im dali lósy.“ (Sk 1,26) Ešte sa nepokladali za hodných, aby sami od seba rozhodli. Preto chcú, aby dostali nejaké znamenie.

RESPONZÓRIUM Sk 1, 24. 25. 26

Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí. * Ukáž, ktorého si si vyvolil, aby zaujal miesto v tejto službe a apoštoláte. Aleluja.

Dali im lósy a lós padol na Mateja. I pripočítali ho k jedenástim apoštolom. * Ukáž, ktorého si si vyvolil, aby zaujal miesto v tejto službe a apoštoláte. Aleluja.

Modlime sa

Bože, ty si pridružil svätého Mateja k zboru apoštolov; na jeho orodovanie dopraj, aby všetci, ktorých zahŕňaš svojou láskou, boli raz pripočítaní k tvojim vyvoleným. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

 Viac o dnešnom oslávencovi je na:

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1726-sv-matej

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2545-sv-matej-20

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2991-sv-matej-ml-21
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.