Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 11, 19-26, Jn 10,22-30

V nedeľu som bol birmovať.

Zahľadel som sa na tých 25 birmovancov a uvažoval: Koľkí prídu do kostola v týždni, koľkí budúcu nedeľu, koľkí uzatvoria manželstvo, koľkí sa dajú na drahú duchovného povolania, koľkí budú prínosom pre prostredie v ktorom budú prežívať svoj život...?

Odpoveď je jednoduchá, aj keď dosť všeobecná. Všetko záleží od toho nakoľko môže Ježiš na nich uplatniť slová, ktoré zazneli v dnešnom evanjeliu:

Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky.

Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a Otec sme jedno.“

Áno, Pán Ježiš povedal, nik mi ich nevytrhne z ruky, ale záleží od birmovancov, od toho či budú „počúvať Ježišov hlas“.

To prirodzene aplikujme na seba. Veľmi tu pomôže „praktická mystika“. To ja snaha žiť s Ježišom v „bežných okolnostiach života“. Uvažovať čo by Ježiš robil na mojom mieste, čo odo mňa očakáva...

A pomôže nám v tom nasledujúce. Včera som mal sv. omšu v malom spoločenstve a aj „kázeň“ bola dialogická.

Na otázku ako chápať vetu: Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený?, som dostal jednoduchú a priamu odpoveď: Tou „bránou“ je Cirkev. A je to absolútna pravda. Ak sme v Cirkvi, sme s Ježišom nik nás nevytrhne z jeho ruky.

Turzovka – Dom sv. Jozefa, 10.5.2022

Úvahu nad dnešnými čítaniami môžete nájsť na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/343-utorok-po-4-velkonocnej-nedeli

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/664-pondelok-po-4-velkonocnej-nedeli-3

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1253-utorok-po-4-velkonocnej-nedeli-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1707-utorok-po-4-velkonocnej-nedeli-3

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2534-utorok-po-4-velkonocnej-nedeli-20

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2970-utorok-po-4-velkonocnej-nedeli-21
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.