Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 9, 31-42, Jn 6, 54a. 60-69

 Aké správy, posolstva ochotne a radi prijímame?

Ak nám vyhovujú, pripadne sú prezentované sympatickými ľuďmi.

V evanjeliu nám zaznelo: Mnohí z Ježišových učeníkov povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ Aká reč bola pre nich tvrdá a prečo ju neprijali? Boli to slova o Chlebe života: „Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“

Ježiš nebol pre nich nesympatický, veď šli za nim zástupy a on pre nich rozmnožil chlieb, aby sa nasýtili. Mohlo im vyhovovať prisľúb, že „budú žiť naveky.“ Bolo však pre nich ťažké prijať túto vetu: Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. A keď si mali aplikovať na seba Ježišove slová: Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom, bolo to pre nich priveľa. A vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Preto k vlastnostiam posolstva, ktoré môžeme prijať musíme pridať „uveriteľnosť“. Toto sa im zdalo neuveriteľné. A chápeme ich. Ešte nepoznali udalosti Poslednej večere, Ježišove ukrižovanie a hlavne zmŕtvychvstanie. Nám sa to už jednoduchšie prijíma, aj keď s tajomstvom Eucharistie máme problémy.

Uvedomujeme si, že Eucharistia má súvis s Ježišovým krížom a jeho zmŕtvychvstaním. Nezabúdajme, že v Eucharistii sa stretávame so Zmŕtvychvstalým, aby sme mali aj my život.

Staškov, 7.5.2022

Pozrite tiež:

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1703-sobota-po-3-velkonocnej-nedeli

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2138-sobota-po-3-velkonocnej-nedeli-19
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.