Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1 Kor 15, 1-8 , Jn 14, 6-14

Ďakujme Bohu za týchto dvoch mužov i za ich spoločníkov, pretože vďaka nim sme dostali vieru v Ježiša. 

Vyzerali takí slabí, takí nestáli a nestabilní, no boli to práve oni, ktorých si Ježiš vybral, aby odovzdali svoje učenie všetkým národom. Ešte úžasnejšie je, že splnili svoje poslanie, takže Ježiš je známy po celom svete. Môžeme im byť len vďační.

Ako je možné, že to zvládli? Vysvetľuje to aj dnešné evanjelium. Najskôr museli poznať Pána Ježiša. Samozrejme hlbšie, nielen navonok. Preto Ježiš vyčíta dnešnému oslávencovi Filipovi, ktorý sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ - Toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Filip, i ostatní apoštoli museli spoznať, že kto vidí Ježiša, vidí Otca. Ježiš mu ďalej vysvetľuje: Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky.

Ježiš musí Filipa, Jakuba i ostatných apoštolov uistiť slovami „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“

To by mal byť ústredný bod v duchovnom živote. Je tu však otázka: Aká silná je moja túžba Ježiša lepšie spoznať, aby som ho mohol lepšie nasledovať? On je jediná cesta k Otcovi, teda zo života.

Veľmi nám v tom môže pomôcť obdivuhodná Filipova úprimnosť. Dokázal dať Ježišovi najavo svoje pochybnosti otvorene a úprimne. Uvedomme si, že v mojom srdci a v mojej mysli nie je nič, čo by som nemohol vyjadriť Ježišovi – aj keď sa to ťažko vyjadruje. Venujme nejaký čas Bohu, aby som prečítal tie hlboké túžby môjho srdca, ktoré presahujú moje slová. A dajme ich Ježišovi.

Staškov, 3.5.2022

Môžete si o nich pozrieť aj na týchto linkách:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/839-sv-filip-a-jakub

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1717-svaety-filip-a-jakub-apostoli

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1260-sv-filip-a-jakub-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2130-svaety-filip-a-jakub-apostoli-19

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2978-sv-filip-a-jakub-apostoli-21
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.