Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 14, 19-28, Jn 14, 27-31a

Marcel Pagnol (1895- 1974), francúzsky spisovateľ a dramaturg, člen Francúzskej akadémie v Manon od prameňa opisuje život v malej dedinke v Provenc. Farmár César pestuje kvety a zavlažuje svoj pozemok vodou z prameňa, ktorý nečestne získal.

Je bezdetný a tak presviedča svojho synovca, aby si našiel nevestu a mohol mu nahonobený majetok odovzdať. Mladík sa jedného dňa v horách zamiluje do Manon. Netuší však, že ako malé dieťa sa Manon stala svedkom tragických udalostí a rozhodla sa ich aktérom – teda aj Césarovi a jeho synovcovi pomstiť a odmieta ho.

Césarov synovec kvôli výčitkám svedomia a neopätovanej láske ukonči svoj život.

Čo je vhodné všimnutia a veľmi pekné, tamojší učiteľ vylieči Manon z pomsty tým, že jej hovorí, nech urobí, ako by robil jej otec. Ona mu odpovie: Môj otec by bol ich priateľom. Tak nájde Manon pokoj duše.

Dnes sme počuli: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva“.

Manon našla Ježišov pokoj. Zriekla sa pomsty. Niečo podobne praktizujú učeníci Pána Ježiša. V prvom čítaní sme počuli, že sv. Pavlovi, ktorého zanechajú polomŕtveho ani nenapadne pomstiť sa, ale ide ďalej chváli Pána a ohlasuje ďalej jeho lásku. 

Sv. Pavol a jeho spolupracovníci konajú presne podľa Pánových slov: Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi (Mt 5:9).

Aj my sme synmi a dcérami nášho Nebeského otca. Domnievam sa, že aj pre nás by malo byť samozrejmosťou nasledovať nášho Otca a šíriť pokoj. Musíme ho najskôr načerpať. Kedy sa staneme vnútorné pokojní a vyrovnaní?

Don Giuseppe Forai napísal: Z čoho sa dá skutočne poznať, že človek duchovne rastie? Z toho, že čim je starší, tým je spokojnejší. Božie veci sú spočiatku ťažké, ale postupne sa stavajú ľahšími, nie naopak.

Ako som v úvode spomínal. Je ťažké urobiť prvý krok, zriecť sa napríklad pomsty. Ale ak to urobíme raz, potom je to radosť. Tak je to aj v iných cnostiach.

Klaďme si otázku, ako by urobil náš Nebeský otec? Pán Ježiš o ňom hovorí, ako o dobrom a Ježiš - jeho syn odpúšťa.

 Turzovka 5.5.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.