Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 15, 1-6, Jn 15, 1-8

 Minulú stredu v rámci Lectio divina sme meditovali o dnešnom evanjeliu a pristavili sme sa pri tejto myšlienke: Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.

Skonštatovali sme, že to „orezávanie“ nie je najľahšie a často sa mu vyhýbame.

Pritom je obohacujúce aj v prírode aj v duchovnom živote. Príklad zo života:  

V americkom meste Santa Cruz žili manželia Hamimiltonovci. Manželia, ktorí sa mali radi, boli šťastní. A toto šťastie znásobovala ešte skutočnosť príchodu dieťaťa, na ktoré sa veľmi tešili. Avšak v istý deň prišiel Margaret Hamiltonovej telegram, ktorý oznamoval smrť jej manžela. Telegram mal účinok bomby. Naplno zasiahol jej život. Do tejto ťažkej situácie vstupuje svojím narodením na javisko života dieťa - malá Nancy Hamiltonová. V matkinom srdci sa striedali také pocity, ako hrob a kolíska, smrť a život, koniec a začiatok, smútok a radosť, zúfalstvo a nádej.

V prvom momente si opakovala: "Nech je krásna a dokonalá ako hviezda, filmová hviezda! Ó, Bože!" Po prvýkrát v živote Margaret zacítila Božiu blízkosť a vyriekla jeho meno... Neskôr sa Margaret dozvedá od lekára, že Nancy nebude nikdy chodiť. Dva city burácali jej bytosťou: túžba volať k Bohu (naučili ju modliť sa, keď bola malá, ale čas jej všetko vygumoval) a zúfalstvo, proti ktorému všemožne bojovala. Už uvažovala aj zabiť dieťa, aby sa netrápilo, no znovu ho objala a povedala: "Prebijeme sa, Nancy - ty a ja. Ostaneme si vždy blízke. Uvidíš! Nedáme sa!"

Nancy sa dostala do katolíckeho sanatória, kde si ju všetky sestričky zamilovali. Margaret však nebola veriaca a bála sa, či ich sestričky prijmú, no jej obavy boli zbytočné. Vtedy jedna zo sestier hovorí matke: "Boh vás má rád a nič nerobí bez dôvodu." V Margaret sa všetko búrilo, nemohla pochopiť logiku týchto slov. A predsa jej dobre padli. Medzitým Nancy podstúpila množstvo operácií, ale bezvýsledne. Nancy však bola stálym rozdávateľom úsmevu, šťastia, ktorému ľudia nevedeli odolávať. Vždy mala okolo seba veľa detí i dospelých. Nancy mala zvláštny dar. Vedela v ľuďoch vzbudiť šľachetné city, i keď niekedy hlboko ukryté. A nebol to iba súcit s postihnutým dieťaťom.

Týždne intenzívneho utrpenia malej Nancy však urýchlili dozrievanie matkinho ducha. Keď matka rez prechádzala sanatóriom, zrazu sa zastavila pred kaplnkou. Bolo v nej veľa sestričiek. Cítila sa veľmi príjemne. Po prvýkrát bola v katolíckom kostole. Vtom jej sestrička hovorí: "Býva v ňom váš a Nancyn priateľ. Vždy ho tam môžete nájsť." Išla k oltáru, kľakla si v presvedčení, že stojí pred Bohom. Potom zabočila k Panne Márii a prosila: "Drahá Mária, ten v bohostánku je tvojím synom, pomôž mi spoznať ho, ako si pomohla mojej dcére." Neskôr aj napriek ťažkostiam života, ktoré prežívali, Margaret s veľkou dôverou a vierou v presvedčení, že on vie, prečo je to tak, sa vkladá aj so svojou dcérou do rúk Božích, keď prijímajú krst a sviatostného Spasiteľa.

Ich ďalší život sa veľmi zmenil, hoci navonok bol rovnako veľmi ťažký. Nancy musela prejsť množstvom operácií, matka sa musela často sťahovať, odchádzať zo zamestnania. Nastali finančné problémy - ona však aj v týchto životných búrkach vkladala to všetko Bohu. Pomaly chápala, že bolesti a ťažkosti sú znakom Božej lásky k nám a skúškou našej lásky k Bohu.

Margaret ozaj s veľkou dôverou v Boha prežívala všetky udalosti. O niekoľko rokov jej dcéra Nancy ako 15-ročná zomiera. Jej matka však aj túto udalosť prijíma s veľkou vierou a s dôverou prosí Pána, aby ju prijal k sebe.

Ešte jeden postreh k veľkosti mladej Nancy. Jej dobrodinci sa poskladali na cestu do Lúrd. Nansy sa tam veľmi tešila. Naraz hovorí matke: Ideme domov. Matku to prekvapilo, veď tam mohli ešte ostať. Až na ceste domov prezradí matke: Vieš mama, už by som neodolala pokušeniu modliť sa za svoje zdravie. Úžasne!

(Skutočná udalosť spracovaná podľa: A. Hlinka: Keď zakvitne rumovisko)

Turzovka, 6.5.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.