Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Narodil sa okolo roku 250.

Patrí medzi najväčších egyptských pustovníkov. Podľa slov evanjelia rozdal majetok chudobným a stal sa pustovníkom. Nemálo kresťanov nasledovalo jeho príklad. Mnohí uňho hľadali radu a pomoc. Svätý Atanáz napísal jeho životopis, čo malo veľký vplyv na rozšírenie mníšstva a na kresťanskú askézu. Zomrel vo veku 105 rokov roku 356

 ZAČAL TO S EVANJELIOM

Svätý opát Anton, ty mi vstupuješ do svedomia. Keby sme to tak začínali ako ty- doslova s evanjeliom- hádam by sme ťa aj dobehli v dokonalosti.

Sirota! Máš na starosti aj mladšiu sestru- Ako 20-ročný mladík počuješ v nedeľnej kázni slová svätého Matúša (19,21), ktorý ich podáva od svojho Učiteľa - Ježiša. „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj. Čo máš a budeš mať poklad v nebi“ Doslova tak urobíš hneď. Necháš si len minimum pre seba a sestru.

Na druhej kázni ťa Matúš (6,34) opäť presviedča Pánovým odkazom: „Nebuďte ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajší deň sa sám postará o seba.“ V dôsledku druhej kázne rozdáš aj to minimum. Chudobný ako tvoj učiteľ- Ježiš Kristus, odídeš na púšť. Skoro deväťdesiat rokov tam prežiješ. Za program máš modlitbu a prácu. Aj toto si prevzal z Písma: „Vždy sa treba modliť a nikdy neustávať“ (Lk 18,1); a podľa apoštola národov: „Kto nechce pracovať, nech ani neje!“ (2 Sol 3,10). Zvyšný zárobok rozdáš chudobným.

Ako živý vzor evanjelia Ježiš Krista začínaš priťahovať nasledovníkov. Púšť sa mení na osadu Fajun, plnú mníchov. To však nezodpovedá tvojej pokore. Vyžiadaš si preto priehrštie obilia, sekeru a poberieš sa do neprístupných miest. Tu chceš ďalej slúžiť Bohu.

Si stelesnením evanjelia. V tvojej osobe je Ježiš znova na zemi medzi ľuďmi. S ním zjednotení odvážiš s opustiť svoju samotu a apoštolsky zavítať do prevažne pohanskej Alexandrie, aby si podporil prenasledovaných kresťanov. Všetkých, rovnako mníchov ako kresťanov so svete, dávaš otcovskú radu: „Len teraz začínam! A čo ak je to môj posledný deň?“.

Svätý Anton, svojich 105 rokov na zemi si prežil v oslave Boha, v láske k blížnym, v prísnosti k sebe. Evanjelium Ježiša Krista urobilo z teba otca mnohých duší.

My sa bojíme otvoriť list nebeského Otca, Sväté Písmo, a čítať z neho Ježiša Krista – jeho Syna. Rýchlo by sme totiž zbadali, čo nás od neho oddeľuje a čo by sme teda mali rozdať...

Svätý Anton, vypros nám odvahu čítať a žiť evanjelium! 

KONÁM

Pousilujem sa vyhradiť každý deň niekoľko minút čítaniu Svätého Písma. Dnes si prečítam z Evanjelia podľa Matúša hlava 6, verš 25-34.

Miriam Liptovská, Celý rok so svätými.

Pozrite tiež:

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1201-sv-anton-opat

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1573-sv-anton-opat-2

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.