Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Narodil sa v druhom desaťročí IV. storočia v Poitiers vo Francúzku.

Roku 350 bol zvolený za biskupa tohto mesta. Bojoval najmä proti ariánom, a preto ho volajú „Atanázom západu“. Cisár Konštans, arián, ho poslal do vyhnanstva na Východ., kde dokončil svoje veľdielo „O Trojici“. Po štyroch rokoch sa mohol vrátiť a pozdvihnúť západnú cirkev z arianizmu. Zomrel v roku 367 v Poitiers. 

CIRKEV JE MOJA MATKA

Rečník, spisovateľ, učenec. K tomu hojnosť majetku, teplý rodinný krb a šťastné manželstvo. Akoby čarovná Šťastena ti dala všetko. Svätý Hilár, všetky dobra živote a umenia.

Spokojne si žil, oddávajúc sa vede a umeniu, kým do tvojho života nevstúpil Ježiš Kristus.

Ako opravdivý vedec neopovrhol si ani knihami Svätého Písma, ktoré sa ti ako pohanovi dostali do rúk . Pravda Písma s ťa zmocnila. Dobre si porozumel, že Učiteľ Ježiš z Nazareta, prišiel roztriediť duchov. Prišiel oheň hodiť na zem.

S celou rodinou - manželkou dcérou- prijímaš krst a odteraz sa pohanská domácnosť mení na vzornú kresťanskú rodinu. Ľudia blízki i ďalekí si ťa dobre povšimli a ocenili ako elitného kresťana, jednohlasne ťa zvolia za biskupa.

Ten, ktorý sa ťa zmocnil, dokonáva svoje dielo milosti. Zanecháš rodinu – Ježiš rozdeľuje. Doplňuješ si teologické štúdium, prijímaš svätenie a stávaš sa neohrozeným pastierom nielen vo svojej diecéze, ale i v celej svätej Cirkvi.

Tá doba je v tej dobe napadnutá ariánskym morom. Ako pastier vysokého vzdelania začínaš ju chrániť slovom i perom. Pozývajú ťa na snemy, i pred cisára. Všade hlásaš a dokazuješ iba jedno: Cirkev je moja matka. Tá Cirkev, ktorú založil Ježiš Kristus, a ktorú odovzdal svojim apoštolom a svoje panenskej matke, ktorá je Matkou Cirkvi.

Ako dobrý pastier, a nie najatý strážca, ju chrániš, nedovolíš ju haniť a ponižovať, nedovolíš ju bludárskymi náukami deformovať.

Táto neohrozenosť ťa stojí vyhnanstvo.

Ale i tu si synom Cirkvi, svojej Matky. Cirkev je ti drahšia nad život i vlasť! Všetky svoje sila a schopnosti si postavil na jej obranu. Bludárov slovom i písmom priťahuješ späť do jej lona. Tvoje vyhnanstvo požehnávajú. Miesto svojej diecézy spravuješ celý kresťanský východ. Dostávaš titul „Atanáz západu“.

Na obranu svojej Matky Cirkvi napíšeš dvanásť prekrásnych kníh o Najsvätejšej Trojici a výklad Evanjelium svätého Matúša.

Svätý náš brat Hilár, potrebovali by sme ťa dnes do našich čias a našich radov. Žijeme v spoločnosti, ktorá odmieta Boha.

A Cirkev? Bojíme sa k nej hlásiť, žiť podľa je zásad, veď čo by bolo s našou rodinou, deťmi, budúcnosťou? Ty si dokázal pre matku Cirkev opustiť rodinu, diecézu, vlasť. A my sme takí bojazliví a vypočítaví!

KVET

Panne Márii, ktorá je Matkou Cirkvi, odovzdám dnes večer kvet svojho vyznania: chcem hovoriť ako kresťan i správať sa ako kresťan doma, na ulici i na pracovisku.

Miriam Liptovská, Celý rok so svätými

Do pozornosti dávam i nasledujúce karty:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2435-sv-hilar-z-poitiers-pondelok-1-tyzdna

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2851-sv-hilar-z-poitiers-b

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.