Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 16, 22-34, Jn 16, 5-11

 Vieme kto bol prvým kresťanom v Európe. Včera sme to čítali v Skutkoch apoštolských. Bola to Lýdia, ktorá Pavlovi a jeho sprievodu preukázala pohostinnosť. Lenže ďalej už Európa nebolo taká pohostinná.

Tak trochu s odľahčením môžeme povedať, že Európa sa už vtedy prejavila taká aká je. Prvá kresťanka žena – akoby predznamenala zloženie veriacich v našich kostoloch. A na čo poukazuje dnes opísaná udalosť?  

Väzneniu Pavla a jeho sprievodu predchádzala táto udalosť ako ju popisuje Lukáš:  

„Keď sme sa šli zasa modliť, stretli sme akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: Títo ľudia sú služobníkmi Boha, Najvyššieho, a zvestujú vám cestu spásy. A robila to mnoho dní. Pavla to dohnevalo, obrátil sa a povedal duchu: V mene Ježiša Krista ti rozkazujem, aby si z nej vyšiel! A v tej hodine vyšiel.

Keď jej páni videli, že im zanikla nádej na zisk, chytili Pavla a Sílasa a zavliekli ich na námestie pred vrchnosti. Predviedli ich pred úradníkov a povedali: Títo ľudia búria naše mesto. Sú to Židia a šíria zvyky, ktoré my, ako Rimania, nesmieme ani prijímať ani zachovávať.“

Nasleduje dnešné čítanie:

Vo Filipách sa zhŕkol dav proti Pavlovi a Sílasovi a úradníci im postŕhali šaty a rozkázali ich zbičovať. Keď im vymerali veľa rán, vrhli ich do väzenia a strážcovi prikázali, aby ich dobre strážil. On ich podľa tohoto rozkazu vsadil do vnútorného žalára a nohy im privrel do klady.

Zas ďalšie perfektné vykreslenie Európy! Biznis je dôležitejší ako Božie slovo! „Majitelia“ jasnovidky sa postavili proti Božiemu slovu, lebo stratili zárobok! Tak to je skutočne aj dnešná Európa! Nebudeme chrániť Ukrajinu, nebudú väčšie sankcie, lebo by sme ekonomicky stratili...

Čo s tým? Ako to riešili Pavol a jeho misijný tím? To sme dnes počuli. O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali.

Každý si uvedomoval: Chráni ma tvoja pravica, Pane, Bože môj - Refrén. Každý mal Ducha Tešiteľa – ako zaznelo v evanjeliu.

Dali recept ako na skorumpovanú a hmotársku Európu. Ukázali, že je tu niečo viac ako biznis, dokonca sloboda. Ukázali na vyššie hodnoty. Zbičovaní – ťažko si predstaviť rímske bičovanie, ktoré viedlo často až k smrti – a oni chvália Boha.

To tak otriaslo žalárnikom i väzňami, že sa dali pokrstiť.    

To je príklad aj pre nás, aby sme neboli v Európe poslednými kresťanmi.

Turzovka, 12.5.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.