Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Joel 4, 12-21, Lk 11, 27-28

Šťastie voláme v cirkevnej reči milosť.

Skúsme toto (odvážne) tvrdenie aplikovať na Pannu Máriu. Keď si do pozdravu anjela: „Zdravas Mária milosti plná“, dosadíme „plná šťastia“, sedí to.

Neexistujú ľudia, ktorí by mali väčšiu prestíž ako ona. Nijaká veľkosť známa na svete sa nemôže rovnať Matke Božej. Šťastie je nezaslúžené, jednoducho príde. A to sedí vo vzťahu k materstvu Panny Márie - bolo nezaslúžené.

V evanjeliu sme počuli: Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval. Tu tiež môžeme nahradiť slovo „blahoslavený“ slovom „šťastný“. Mária mala veľké šťastie, že sa stala Matkou Božou. 

Pán Ježiš na slová ženy odpovedal: Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“ To, že počúvala Božie slovo a zachovávala však už nie je šťastie, ale zásluha. Preto je blahoslavená. Vyhlásená za blaženú.

Ježiš sa teda stotožňuje s tými, ktorí počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Neuvedomujeme si, aké veľké šťastie je počúvať Božie slovo, a ešte väčšie je ho zachovávať. To vedie k tomu, že sa staneme podobnými Ježišovi, a to zase vedie k veľkému vnútornému pokoju a harmónii so sebou samým, so svetom a s Bohom.

Trochu sme sa hrali so slovíčkami. Nezaškodí to – aspoň si viac, hlbšie uvedomíme naše vlastné šťastie.

Každý by chcel v živote urobiť niečo úžasné. Každý má pocit, že by ho to urobilo šťastnejším. Nemáme to šťastie byť matkou Božiu, ale máme šťastie, že sme pokrstení a že sme veriaci. Ježiš nám vysvetlil, že je rovnako úžasné počúvať a zachovávať Božie slovo. 

Počúvanie Božieho slova a jeho zachovávanie robí náš život úplne novým - spája ho s Božím životom. Nie je to skvelé?! Sme nielen šťastní, ale aj vyhlásení za blahoslavených. A to je viac. To je niečo trvale a k tomu sme sa aj (trochu) pričinili.

Turzovka, 9.10.2021

Pozrite tiež: https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2323-sobota-27-tyzdna
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.