Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 25, 13-21, Jn 21, 15-19

 V uplynulých dňoch som dosť hovoril o jednote. Pán Ježiš o ňu počas veľkňazskej modlitby pri Poslednej večeri opakovane prosil.

Na štyridsiaty deň po Ježišovom narodení keď Mária a Jozef doniesli dieťa Ježiša do chrámu Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: "On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, a tvoju vlastnú dušu prenikne meč - , aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc“. (Lk 2, 34-35). Ježiš sa stal znamení, ktorému budú odporovať.

Sám tiež povedal: Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!  Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane!

Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre." (Lk 12:49 – 63)

V čom by malo byť to znamenie a rozdelenie? Keď Židia žiadal i od Ježiš znamenie, dôkaz, tak im povedal, že nedostanú iné okrem znamenia proroka Jonáša (Mt 12:39).

Tým znamením je teda Ježišovo zmŕtvychvstanie.

Ako sme to počuli v prvom čítaní? Festus hovorí: Mali s Pavlom nejaké spory o ich náboženstve a o akomsi mŕtvom Ježišovi, o ktorom tvrdí, že žije.

Spor, nejednota kvôli Ježišovi, jeho zmŕtvychvstaní - to sa tiahne celými dejinami. Aj keď sa Ježiš modlil za jednotu, aj keď sa o ňu usiloval, predsa bol aj znamením. Spôsoboval rozdelenie. Mnohí totiž odporovali pravde. Pravda a lož sú v protiklade.

Ježiš sa nemohol vyhnúť odporcom, ako sa im nemôže vyhnúť otec ak má zaslepených puberťákov, učiteľ ak chce poriadok v triede, vedúci vo firme aby sa nekradlo a pracovalo...  

Do tohto znamenia sme vtiahnutí aj my. Aj pre nás je Ježiš znamením. Aj v nás spôsobuje nepokoj vo svedomí ak zabúdame na prikázania. Ježiš ide ďalej. Jemu ide o vzťah, nielen o nejaké príkazy a zákazy! Musíme odpovedať spolu so sv. Petrom na jeho otázku: Miluješ ma? Nie, Ježiš sa nedá obísť. Je vždy a pre každého znamením.

Máme problémy nasledovať Ježiša? Nemali by sme. Ak veríme, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych a toľko pre nás urobil a obetoval sa, tak by to nemal byť vôbec problém!

Podvysoká, 22.5.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.