Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 Sir 36, 1-2a. 5-6. 13-19, Mk 10, 28-31

Človek sa realizuje v dvoch nezávislých, ale zároveň sa prelínajúcich rovinách: Mať a byť. 

Samozrejme stáva sa to pre nás aj pokušením. 

Mať: Odmalička sa dieťa naťahuje za vecami a chce ich vlastniť. Spočiatku si ich dáva do úst, neskôr sa nimi obklopuje. Ak by aj dieťa bolo v mori hračiek, jednu mu zoberiete rozplače sa – chce práve tu. Ak nie je vychovávané a neučí sa dávať, vyrastie z neho sebec, ktorý sa snaží nájsť šťastie vo vlastnení. To riešil Pán Ježiš s apoštolmi včera. 

Byť: Paralelne s túžbou po vlastnení sa dieťa chce stavať niekým, chce „byť“. Čo je vlastne „zduchovnené“ mať. Byť v priazni (mať priazeň) otca, matky, byť pred ostatnými, byť najlepšie v triede, športe (hrávame s miništrantmi florbal - to by ste mali vidieť) ...,niekedy ak sa mu nedarí v kladnom, tak aj v zápornom. Aj túžba byť má – ako som naznačil - svoje pokušenia. Pápež sv. Gregor Veľký poslal sv. Augustína z Canterbury (dnešný svätec) do Anglicka. Keď vidí jeho úspechy píše mu:

     Veď dobre viem, že všemohúci Boh cez tvoju lásku vykonal v národe, ktorý si vyvolil, veľké zázraky. Preto treba, aby si sa z tohto nebeského daru s obavou radoval a v radosti sa obával. Raduj sa, že vonkajšie znamenia vedú duše Angličanov k vnútornej milosti. Ale obávaj sa, aby sa slabý duch uprostred znamení, ktoré sa dejú, v svojej domýšľavosti nevyvyšoval, aby mu to, čo navonok zväčšuje úctu, nespôsobilo v márnej sláve vnútorný pád.

Sv. Augustín z Canterbury sa nedal strhnúť úspechmi, tým čo dosiahol a ako prímas arcibiskup (mal silného ducha),  ostal pokorný.

Ako vychováva Pán Ježiš apoštolov, vidíme v dnešnom evanjeliu. Po ich túžbe a túžbe ich matky byť veľkými, hovorí: Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.

 Čomu dáva prednosť dnešná spoločnosť? Zdá sa, že „mať“. Aj úctu požívajú tí, čo majú peniaze. Aj v médiách majú väčší priestor. Celebritami nie sú vedci, intelektuáli, myslitelia...  

Cez internet išla pekná prezentácia z ktorej si pamätám iba toto: Boh ťa nebude súdiť podľa toho aké auto si mal, ale či v ňom niekoho zviezol...

V úvode som napísal: Človek sa realizuje v dvoch nezávislých, ale zároveň sa prelínajúcich rovinách: Mať a byť. Ukazuje sa, že sa v nich môže realizovať, či presnejšie, posúva do večnosti ak slúži iným. 

Turzovka, 27.5.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.