Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 1, 15-17. 20-26

Bol jedným z veľmi vytrvalých učeníkov Ježišových, ktorý po Nanebovstúpení nahradil zradcu Judáša ako nový apoštol.

O jeho voľbe sa hovorí v Skutkoch apoštolov 1,15-26. Podľa tradície pôsobil v Júdsku v Etiópii, kde podstúpil aj mučenícku smrť.

JEHO ÚRAD PREVEZME INÝ

Klát a sekera, pod ktorou údajne vydal svedectvo lásky svätý Matej o Kristovi, stala sa akousi blízkou všetkým remeselníkom, mäsiarom. Jednoducho si ho zvolili za patróna.

Povolanie svätého Mateja do zboru apoštolov je zaujímavé. Peter ešte pred zoslaním Svätého Ducha ujal sa vedenia, ako ho k tomu určil sám Majster. V zbore apoštolov po Judášovej samovražde vyhlásil, že prázdne miesto Judáša podľa knihy žalmov „a jeho úrad prevezme iný“, musí zaplniť: „Jeden z mužov, čo spolu s nami žil, počnúc pokrstením od Jána až do dňa, v ktorý nám bol vzatý, musí sa stať sa nami svedkom jeho vzkriesenia“ (Sk 1,21-22).

Zbor mal výber dvoch – Barsabáša a Mateja. Los padol na Mateja. Uprázdnený úrad prevzal iný!

Dobre si to treba všimnúť. Judáš bol povolaný samým Učiteľom Ježišom. Povolaniu nezodpovedal. Prišiel náhradník, lebo Božie plány sa plnia, aj keď my sklameme a zradíme. Ten druhý, keďže sa dá intenzívnejšie do spolupráce s milosťou, predbehne naše otáľanie, ale prevezme našu korunu.

Svätý Matej od Jordána nasledoval Majstra z Nazareta. Bol svedkom jeho učenia, jeho zázrakov, ale nebol účastný jeho dôvernosti a formácie Dvanástich. Dovolíme si tvrdiť, že on si u Pána povolanie vybojoval.

Povolanie je vždy dar; zo strany darcu vyznačenie, charizma. Môže rozdávať, kedy chce, komu chce. Ale takisto obdarovaný ho môže znehodnotiť, ba dokonca prepásť.

Svätý Matej vernosťou k Ježišovi aj v čase veľkopiatočnej drámy, akoby pritiahol po modlitbe prvého pápeža, Petra, žreb na seba.

Tak ako v živote Pána stal obďaleč, len ako učeník, poslucháč, nie ako apoštol, tak podľa istej tradície aj po svojej voľbe, stal čoskoro obďaleč o ostatných apoštolských bratov. Opustil Palestínu. Za misijné územie si zobral Etiópiu, kde údajne položil život za evanjelium na kláte pod sekerou. Od svätého Klimenta z Alexandrie sa nám zachoval akoby apoštolov „životný program“, ktorý hovoril rád hlasno:

- Podrobuj si telo umŕtvovaním, aby sa duch stal podobný Ukrižovanému!

On jediný z apoštolov sa dostal po smrti do Nemecka, kde v striebornom sarkofágu odpočívajú jeho ostatky v Trevíre, v najstaršom kresťanskom stredisku a v Ríme v chráme v Santa Maria Maggiore.

Zapamätáme si dobre:

Byť katolíkom, to nám ešte nezaručuje večnú spásu.

Byť kňazom, rehoľníčkou, to nie je ešte poistka proti peklu.

Môj úrad, i ten najsvätejší, môže prevziať iný. Môže to byť Eskimák z Aljašky, chudák z džungle a pralesa, ktorý doposiaľ nepoznali radostnú zvesť a a nevideli znamenie spásy, kríž!

Aby k tomu nedošlo, nebude od veci zobrať si za životný program heslo svätého Mateja: Podrobuj telo umŕtvovaním, aby sa duch stal podobný Ukrižovanému!

PREDSAVZATIE

Skúsim to s programom svätého Mateja apoštola, mučeníka.

Miriam Liptovská, Celý rok so svätými.

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.