Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 15, 22-31, Jn 15, 12-17

Pápež Gregor Veľký sa zamýšľa prečo nám Pán Ježiš „nariaďuje“ milovať.

Počuli sme: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Podľa neho všetky sväté slová evanjelia sú príkazy od Pána. Tak prečo ešte prikazuje lásku? Ukazuje sa, že všetky prikázania vychádzajú z lásky, že všetky nariadenia sú iba jedno a ich jediným základom je láska. Vetvy stromu vyvierajú z rovnakého koreňa: všetky cnosti sa rodia iba z lásky. Žiadne dobré dielo nezostáva silné, ak sa oddeľuje od koreňa lásky. Preto sú Pánove prikázania početné a zároveň je jedno: viacnásobné kvôli rozmanitosti skutkov, jedno pri koreni lásky.

Ako si túto lásku udržať? Sám Pán v evanjeliu dáva príkaz svojim priateľom, aby sa kvôli nemu navzájom milovali a aby milovali aj svojich nepriateľov. To je skutočná láska.

Sú ľudia, ktorí milujú svojich príbuzných, lebo sú vedení pocitmi náklonnosti, ktoré vyplývajú z prirodzeného príbuzenstva. Evanjelia to nevyčítajú. Ale to, čo spontánne vychádza z prírody je jedna vec a to, čo sa dáva z milosrdenstva v poslušnosti Ježišovi, je druhá vec. Milovať blízkych je podľa tela a nie podľa Ducha. Ježiš hovorí: Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“ Pán okamžite dodal: „Ako som ja miloval vás.“ Tieto slová jasne znamenajú: milovať preto, lebo nás miluje Pán Ježiš.

Nasledovanie Krista teda nie je vonkajšou napodobeninou pretože ovplyvňuje človeka v jeho najhlbšej vnútri. Byť Ježišovým učeníkom znamená stať sa nasledovníkom toho, ktorý sa stal služobníkom všetkých, dokonca obetoval seba samého na kríži (Fil 2, 5-8). Pre vieru prebýva Kristus v srdci veriaceho (porov. Ef 3, 17), učeník sa podobá na svojho Pána; to je prítomnosť Ducha Svätého v nás.

Turzovka, 7.5.2021

 Pozri tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/332-piatok-po-5-velkonocnej-nedeli

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1242-piatok-po-5-velkonocnej-nedeli-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1718-piatok-po-5-velkonocnej-nedeli-3

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2154-piatok-po-5-velkonocnej-nedeli-19

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2546-piatok-po-5-velkonocnej-nedeli-20
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.