Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

2 Kor 3, 4-11, Mt 5, 17-19

 Niekedy sme škole dostali za trest niečo mnohokrát napísať. Napríklad: Počas vyučovania nebude vyrušovať. 

Aby sme si to nezľahčili a aby bol presný počet, museli sme riadky očíslovať. Súdružka učiteľka to nemusela potom prácne počítať.

Nielen deti, každý si chce povinnosti zľahčiť.

Nie je to tak aj v dodržiavaní prikázaní?

Keďže Pán Ježiš rušil „podanie otcov“, teda rôzne prídavky k Božiemu zákonu a niektorí si mysleli, že prišiel zrušiť zákon, zdôraznil: Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.

V akom zmysle naplniť? Nebrať príkazy za cieľ života ako to bolo u farizejov a zákonníkov, aby sa ich dodržiavaním dokonca vystatovali, ale aby im pomohli pri prehlbovaní vzťahu k Bohu a uľahčovali život.

Farizeji mali totiž svoju predstavu o spravodlivosti, a veľmi prísnu: Za nič by nevynechali bohoslužby, za nič by nezanedbali pôst. Všetky náboženské predpisy zachovávali do bodky, povinné príspevky na kostol odvádzali precízne. Dokonca k nim prirátali aj hygienické predpisy (umývanie rúk, posteli a čiaš...).

 Preto boli vo verejnej mienke vážení a označovaní za spravodlivcov: Spravodlivosť, zákonnosť vo všetkom do bodky, všetko podľa zákona. To bolo ich. A tu prichádza Pán Ježiš a hovorí, že to všetko nestačí. Že naša spravodlivosť musí byť väčšia, inak že Božie kráľovstvá ani neuvidíme. Čo teda? Máme si vymýšľať ešte viac predpisov a príkazov? Farizeji ich vraj mali pres dvetisíc! Máme sa viac postiť, byť v všetkom ešte perfektnejší?

 To by už ani nešlo. Farizeji sú v spravodlivom plnení prikázania nepredstihnuteľný Ježišovi tu ide o niečo iné. Sám na sebe ukázal, ako to myslí. Nepýta sa, čo je povinný pre ľudí urobiť. Nekalkuloval, či a ako mu budú ľudia za vykúpenie vďační. Šiel a nasadil za ne celý svoj mladý život zadarmo, grátis. Jednoducho z lásky.

Pochopil si, o čo má byť naše spravodlivosť väčšia, než ta počtárska: Čo sme povinný, čo musím? - O ochotnú veľkomyseľnú lásku, ako bola Ježišova. Kde to ľudia nepochopia, tam nežijú v Božom kráľovstve.

Kde sa manželia medzi sebou denne škriepia: To je tvoja povinnosť, nie moja! - Kde sa súrodenci hádajú: Nech to urobí brat! - Kde spolupracovníci hovoria: Toto je moja povinnosť a ďalej ma nič nezaujíma, nech sa hoc aj podnik zborí! - Tam všade zahubili ducha Božieho kráľovstvá a vytvorili si menšie či väčšie peklo.

Ako na to?

Sv. Pavol v prvom čítaní zdôrazňuje: Bratia, dôverujeme Bohu skrze Krista. Nie že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, akoby to bolo z nás, ale naša schopnosť je z Boha. On nás urobil súcich za služobníkov Novej zmluvy, a nie litery, ale Ducha; lebo litera zabíja, kým Duch oživuje.

Učí nebrať dodržiavanie prikázaní ako seba chválu, ale ďakovať za to Bohu. Potom si nebudeme ako žiaci veci zľahčovať, nebudeme príkazy brať ako bremeno, ale budeme sa tešiť, že smieme Bohu a ľuďom slúžiť.

Turzovka, Dom sv. Jozefa, 10.6.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.