Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1 Kor 15, 12-20, Lk 8, 1-3

V učebnici (asi dejepisnej) na základnej škole sme mali článok o tom, ako boli vykorisťovaní poddaní.

Museli robiť na pánskom a k tomu ešte museli dávať desiatok kléru. A bol tam aj obrázok, ako berú snopy zbožia zvláštne oblečení páni, celý v čiernom. Až neskôr s odstupom času som pochopil čo je „desiatok“, a že tie zvláštne osoby boli kňazi (klérus), ktorí vykorisťovali biednych. Našťastie som tomu nerozumel, obrázok mi nepripomínal nášho kňaza, takže som sa nepohoršil. Lebo to by bolo na pohoršenie.

V Starom zákone mali predpísané, dávať desiatok u úrody:

Z vašich stád vezme desiatok a vy sami mu budete sluhami (1.Sam 8,17), varuje Samuel ľud, keď chcel kráľa.

Tobiáš sa chváli (Tob 1,7): Odovzdával som to všetko kňazom, Áronovým synom, na oltár. Desiatok pšenice, vína, oleja, granátových jabĺk a iného ovocia som dával Léviho synom, ktorí slúžili v Jeruzaleme. Druhý desiatok som šesť rokov predával za peniaze a každý rok som ich použil v Jeruzaleme. Tu šlo už o desiatok kňazskému rodu a na chrám.

Prorok Malachiáš (Mal 3,10). žiada: Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť. Plnenie desiatku bolo zárukou Božieho požehnania.

V Novom zákone nič také nečítame. Pán Ježiš však hovorí o potrebe almužny, mať ducha chudoby, vedieť sa zriecť niečoho (niekedy všetkého) pre Božie kráľovstvo. Všetko na základe lásky k Majstrovi - kvôli jeho nasledovaniu.

Čo sme čítali v evanjeliu? O ženách, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov. Úplne dobrovoľne a s radosťou. Motívom pre nich bola vďačnosť, lebo ich uzdravil od zlých duchov a z chorôb.

Aj v našej farnosti poznám rodiny, ktoré dávajú desiatok s vďačnosti, za to, že majú prácu a Boh ich požehnáva.

Máme kántrový deň. Jeho zmyslom je vďačnosť Bohu za dar úrody. Táto vďačnosť by nás mala automaticky viesť i k podeleniu sa. Nie v duchu Starého zákona, ale Nového.

Turzovka, 18.9.2020

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/376-piatok-24-tyzdna

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1432-piatok-24-tyzdna-2
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.