Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Róbert sa narodil 4. októbra 1542 v Montepuiciano v stred­nom Taliansku.

Ako mladý vstúpil k jezuitom. Študoval v Ríme, v Padove a v Louvaine v terajšom Belgicku. V Lou-vaine sa stal roku 1570 kňazom a ten istý rok aj profesorom teológie. Roku 1576 prichádza do Ríma, kde sa stáva naj­významnejším obrancom katolíckej viery. Slávne je jeho die­lo Disputationes de controversiis christianae fidei — Dišputy o sporných otázkach kresťanskej viery. Cennou príručkou bol aj jeho katechizmus — menší pre deti a väčší pre katechétov. Roku 1599 je menovaný za kardinála. I ako kardinál žil chudobne a podporoval chudobných. Bol spolupracovníkom viacerých ústredných organizácií Cirkvi. Zomrel 17. septem­bra 1621 v Ríme. Za svätého ho vyhlásil pápež Pius XI. roku 1930.

V ČOM BOL NAJVÄČŠÍ?

Ako dieťa, študent, už vynikal, ale v čom? Róbert od narodenia vynikal slabým zdravím, chorľavosťou! Matka sa chvela o jeho život a otec nechcel ani počuť, že bude jezuitom! Pre slabé telo nie je prísny život jezuitu! Róbert v slabom tele vynikal ešte viac silou vôle a nadanosťou ducha. Napriek všetkým prekážkam vstúpil do Spoločnosti Ježišovej a už od počiatku sa osvedčil v charakteristickej čnosti svojho rádu — v poslušnosti! Bol vždy tam, kde ho postavila poslušnosť. Tak sa dostal až na gregoriánsku univerzitu v Ríme, kde na príkaz svojho generálneho pred­staveného, svätého Františka Borgiáša, prevzal katedru Kon­troverzií. Tu sa stal najväčším obrancom svätej Cirkvi proti vzmáhajúcemu sa protestantizmu. Svoje prednášky «Kontroverzie» vydal z poslušnosti i tlačou; do začiatku 18. storočia vyšli 120-krát. V r. 1589 bol pápežom poslaný varovať pred bludom Francúzsko. Neskôr sa dostal späť do Ríma, kde v rímskom kolégiu bol spirituálom a neskôr rektorom; potom provinciálom v Neapoli.

Pápež Klement VIII. ho vymenoval za kardinála a Pa­vol V. si ho pozval na pápežský dvor, kde pracoval v Kongregáciách. Teda samé postupy, samé vyznamenania. Okrem toho stále bol veľmi činný ako cirkevný spisovateľ. Vynikal teda aj ako spisovateľ aj ako cirkevný hodnostár!

Ak chceme vystihnúť v čom brat Róbert najviac vy­nikal, môžeme krátko povedať: Bol mužom Magnifikatu!

Bol mužom pokory, chvály, a preto aj mužom veľkej a nepretržitej modlitby! Denne sa celú Liturgiu Hodín (bre­viár) modlil na kolenách. Denne hodinu meditoval na ko­lenách, a to i v čase najväčšej zaujatosti. S Najsvätejšou Pannou z Nazareta spievala jeho duša v čase úspechu i prenasledovania:

«Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný...» Len tak si možno vysvetliť, čo napísali o ňom životopisci:

Na Bellarmínovi nikdy sme nepostihli ani tieň samo­ľúbosti, márnivého vypínania sa. Naopak, plakal, keď dostá­val novú poctu a vyšší postup. Tento veľduch napr. veľmi pokorne prijímal opravy cenzorov, úsudky iných i vlastných spolubratov, hoci jeho práce a úsudky boli lepšie.

Takí sú svätci. V pokore uznávajú, že všetko je «mi­losť!» Nedokonalosti pripisujú sebe, čnosti Bohu!

KVET

Za Božie dary Magnifikat: za seba, za svätcov, za Najsvätej­šiu Pannu.

Miriam Liptovská, Celý rok so svätými

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1863-sv-robert-bellarmin

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2295-sv-robert-bellarmin-b
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.