Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

2 Kor 1, 1-7, Mt 5, 1-12

Každý človek chce aby ho iní rešpektovali, aby mal vplyv na iných.

Ak úctu dosiahne, snaží sa nestratiť si priazeň.

Ježiš mal veľa obdivovateľov. Dnes sme počuli: Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich.

Tu by sme očakávali, v zmysle vyššie povedaného, že bude hovoriť o tom čo ľudia chcú počuť, čo im prinesie radosť, šťastie. Pán tak aj začne. Hovorí blahoslavenstva. Aj keď je to literárne, či biblické slovo, obsahuje v korení blaženosť, to je šťastie. Lenže cesta k tej blaženosti, ako ju predstavuje Ježiš, nie je vôbec príťažlivá!

Hovorí, že tými blaženými sú chudobní, plačúci, tichí – pritom na popredných miestach vôbec nie sú tí tichí, lační a smädní, milosrdní – čo je náročné, čistého srdca, šíritelia pokoja – „to mám ja s podkladať?“, prenasledovaní pre spravodlivosť. A zlatý klinec odporujúci blaženosti: Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Kto chce byť potupovaný, osočovaný?

Ježiš má však Božiu logiku. Tá je vyjadrená v dodatku: radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.

Iba z pohľadu tejto Božej logiky môžeme pochopiť blahoslavenstva.

A priznajme si, aj keď možno neradi, že blahoslavenstva majú logiku už aj tu na zemi. Neskúsili ste to, nezažili? Tak skúšajme!

Turzovka, Dom sv. Jozefa, 8.6.2020

Úvahu nad dnešným evanjeliom môžete nájsť i na:

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/294-pondelok-10-tyzdna-2

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/795-pondelok-10-tyzdna

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1213-pondelok-10-tyzdna-3
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.