Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Hebr 10, 32-39, Mk 4, 26-34

 Pred časom ma „pobúril“ úvodník v Katolíckych novinách. Redaktorka tam písala, že mnohí, najmä mladí kňazi, miesto toho, aby využívali podobenstva a príbehy z evanjelií, venujú sa psychológii a sociológii...

Nie som mladý, takže sa ma to nemalo dotknúť, ale pozastavil som sa nad tým tvrdením. Prečo?

 Či všetky Ježišove podobenstva neboli zo života? Napríklad dnešné! Kto z vtedajších poslucháčov nerozumel jeho podobenstvám o pomalom, ale nezávislom raste bylín zo semiačka? Kto sa nepozastavil nad zázrakom života, že z malého zrnka vyrastie veľký strom?

 Ťažšie sa však k pochopeniu dopracuje dnešný človek. Veď kto z vás poslucháčov, alebo čitateľov na webe už sial? Domnievam sa však, že nik nemá s pochopením týchto podobenstiev problém. Aj keď nás tak bytostne nezasahujú. Dnes by Pán Ježiš použil určité iné prirovnania.

Nie je však dôležité, aby sme vedeli o čo v podobenstvo ide, precítili ich. Dôležitejšie je pochopiť, čo tým „básnik chcel povedať“ (ako sa nás nechápavých v piatej triede často pýtal súdruh učiteľ, keď čakal od nás pochopenie básne).  A tu už musíme ísť k psychológii (zatracovanej od v úvode spomínanej redaktorky) a dnes aj k dejinám.

Začnime dejinami. Prečo? Lebo tie nám hovoria o tom ako sa z „horčičného zrnka“ dvanástych apoštolov po zoslaní Ducha svätého, Božie kráľovstvo rozrástlo do celého sveta. A teraz je to obrovský strom - viacmiliardové spoločenstvo.  

Toto spoločenstvo – Cirkev, sa však skladá z jednotlivých členov. V nich musí rásť Božie kráľovstvo. Ako rastie?  Pomaly. A tu sme už pri psychológii. Príroda nemá rada skoky. Ani ľudská prirodzenosť. Božie kráľovstvo musí pokrstený človek budovať pomaly - postupne. 

No, povedzte, ako pomaly od zasadenia Božieho kráľovstva do našej duše – pri krste, postupne rástlo Božie kráľovstvo. A  sme už zrelý pre kosák - žatvu?

Ani zlo ani dobro nerastie v nás rýchlo. Niekto (Viktória Montana) povedal, že výraz: Upadnúť do hriechu je nezmyslel! Aj hriech dozrieva v nás pomaly. Nikto sa nestane naraz alkoholikom, vrahom či nemravníkom, ale ani všedným a ľahostajným kresťanom. Nik sa nestane naraz svätý.            

Ako poznáme, že v nás rastie Boží život? Najskôr musí byť v nás snaha po raste. Postupne po jednotlivých stupňoch musíme kráčať, či budovať Božie kráľovstvo v nás.

Znalci (začal to Pseudo-dionýz Areopagi­ta) duchovného života hovoria o troch stupňoch: Via purgativa, illuminativa, unitiva (cesta očisťovania, osvietenie a zjednotenia).

Na prvom stupni duchovného života sa človek musí očisťovať. Premáhať hriech. Za samozrejme považovať, že sa vyhýba hriechu a neupadá do ťažších previnení. Na ceste k Bohu sa treba najskôr očistiť od všetkého, čo pre­káža dokonalosti.

Nasleduje cesta – osvietenia, začína rast v poznávaní pravdy, to je osvietenie. V tomto stupni sa už neboríme s hriechom, ale pýtame sa Boha čo máme robiť.

Nakoniec duša túži iba po spojení s Bohom. Mojím pokrmom je plniť vôľu nebeského Otca - hovorí Pán Ježiš.

Názvy stupňov ukazujú, že ide o rôzne stránky du­chovného života, z ktorých jedna alebo druhá prevláda. Nevyplýva teda z toho, že by sa už nemusel očisťovať, kto sa usiluje o spojenie s Bohom! Lebo stupne sa stále prelínajú. Ťažko teda povedať, na ktorom kto je.

Máme sa usilovať o ustavičný pokrok, do skutočného obrátenia, do usilovnej práce v zdokonalení. Predsa však rozumní duchovní vodcovia vedia, že je škodlivé a nerozumné ponáhľať sa, lebo sa zanedbá veľa dobrého Sv. Ján Klimak posmešne vraví: «Ak sa niekto chce svojou vlastnou vôľou vznášať do neba, stiahnite ho za nohu, pretože by skoro spadol a dotĺkol sa.»

Lepšie je asi pokračovať zvoľna, zdokonaľovať sa v malých veciach, ale vytrvalo a stále, tak ako nenápadne rastie každý život.

Nasledovanie Krista hovorí: Keby sme za rok odstránili jednu chybu, za 60 rokov života by sme boli dokonalí.

Na ceste k Bohu nezáleží tu samozrejme na veku. Koľko mladých nás už predišlo.

Turzovka, 30.1.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.