Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Horlivý handlovský pán farár Peter Repa mi posla mail s týmto textom: 

Drahí priatelia. srdečne vás všetkých pozdravujem z Handlovej. Dnes ráno o 9.00 hod. som slúžil sv. omšu - súkromnú - bez ľudí, za moju farnosť, keďže mi to ako farárovi vyplýva z povinností ;-) a počas sv. omše ma prenikla jedna myšlienka, s ktorou sa chcem s vami podeliť.

Mnohí ľudia v tieto dni bolestne a ťažko prežívajú skutočnosť, že nemôžu ísť na sv. omšu, adoráciu, ba ani na sv. prijímanie. A možno až teraz, keď máme objektívne vonkajšie prekážky si uvedomujeme ako nám to chýba a aký veľký dar máme v eucharistií. Dnes počas sv. omše ma však preniklo slovo "Božia prozreteľnosť" v súvislosti s Rokom Božieho slova. Ako katolíci prežívame Božiu blízkosť osobitne v eucharistií, v ktorej je náš Boh Emanuel, teda Boh s nami, Boh uprostred nás. A keďže ten dar je nám odopretý z objektívnych dôvodov, z Božej prozreteľnosti Boh predvídal túto situáciu a cez Cirkev nás pred časom pozval prežívať Rok Božieho slova. 

Nie Rok Biblie, či Rok Svätého písma, ale ROK BOŽIEHO SLOVA. Teda slova, v ktorom sa nám prihovára sám Boh, slovo skrze ktoré je Boh tiež prítomný medzi nami. Samozrejme nie sviatostným spôsobom, ako v eucharistií, ale je tiež prítomný medzi nami. Navyše, keďže eucharistiu nemôžeme mať v našich domovoch, Božie slovo máme. Uvedomil som si, že hoci prežívame "eucharistický pôst", teda bez eucharistie, tak ho, ale môžeme prežívať v blízkosti Božieho slova. Ako? Niekoľkými spôsobmi:

- na prvom mieste nájsť a dať Božiemu slovu v našich domácnostiach osobitné miesto (napr. vytvoriť si modlitbový kútik, viď na obrázku), a prečo nemať aj zapálenú sviecu alebo kahanec ako v kostole býva večné svetlo v blízkosti bohostánku v ktorej je ukrytá eucharistia.

- ďalej, každý deň si nachádzať čas, či už ako rodina spoločne alebo ako jednotlivci na čítanie Božieho slova, napr. čítať na pokračovanie niektoré evanjelium (Markovo je najkratšie, kľudne môžete začať ním), a spoločne nad ním uvažovať, zamýšľať sa a rozprávať, čo nás oslovilo, aké otázky nám prináša a pod., poprípade učiť sa niektoré verše aj naspamäť.

- po tretie, existujú rôzne plány čítania Božieho slova, či už podľa jednotlivých kníh, alebo celého Písma, alebo aj na rôzne témy (nájdete ich v aplikácii BIBLIA YOU VERSION)

- po štvrté, uvedomil som si aj dnes, koľko slov, aj zbytočných sa napĺňa naše srdce a čítanie Božieho slova, tým že sa budeme ním sýtiť a posilňovať v tieto dni, nás bude napĺňať nádejou, dôverou, pokojom, lebo Boh nám skrze svoje slovo dáva uistenia, že je s nami po všetky dni nášho života..., jeho slovo nám hovorí, že o nás vie a pozná nás, dokonca vie koľko máme vlasov na hlave,... Jednoducho, cez spoločné alebo individuálne čítanie Božieho slova budeme môcť prežívať Božiu blízkosť. 

V tomto vidím tú úžasnú Božiu prozreteľnosť v našom živote, že Boh nás neopúšťa a hoci sa nám zdá, že Boh sa vzdialil aj z Cirkvi, tak práve cez ňu nás stále vedie a sprevádza a ponúka nám dary, aby sme každý deň mohli žiť s Ním a z Neho. Je úžasne vnímať Božiu dobrotu a starostlivosť o nás!

Verím, že som vás týmto mojim krátkym príspevkom povzbudil. Veľmi som vnímal, že sa mám s vami o to podeliť. Prajem vám, aby sme mohli znova alebo novým spôsobom objaviť a žiť Božiu blízkosť. Na začiatku ,pôstu sme sa modlili v jednom spoločenstve a dostali sme slovo z proroka Amosa (8,11): "Hľa, prídu dni - hovorí Pán, Jahve - i pošlem na zem hlad; nie hlad po chlebe a nie smäd po vode, ale po počúvaní Pánovho slova." Osobne ma toto slovo veľmi oslovilo a možno až teraz s odstupom času lepšie chápem jeho význam pre tieto dni.

Boh vám žehnaj! Peter 

https://www.verbisti.sk/intronizacia-svateho-pisma-v-domacnosti/

Mňa tento text povzbudil k tomu, aby som v tomto čase pôstu od eucharistie, aj keď nemám verejné bohoslužby, na tejto stránke zverejňovať úvahy nad Božím slovom.

Dnes si môžete pozrieť tie staršie na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/748-pondelok-po-3-postnej-nedeli-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1645-pondelok-po-3-postnej-nedeli-3

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/207-pondelok-po-3-postnej-nedeli
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.