Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Vincent, diakon zaragozskej cirkvi, zomrel ako mučeník po strašnom mučení za Diokleciánovho prenasledovania vo Valencii v Španielsku.

Jeho úcta sa hneď rozšírila po celej Cirkvi.

Z Rečí svätého biskupa Augustína

Vincent zvíťazil v tom, ktorý premohol svet

„Vy ste dostali milosť nielen v Krista veriť, ale aj trpieť pre neho.“ (Flp 1,29)

Tieto dve veci dostal diakon Vincent, dostal a mal. Keby ich nebol dostal, čo by bol mal (porov. 1Kor 4,7)? V reči mal istotu, v utrpení mal trpezlivosť.

Nech sa teda nik nevynáša vo svojom srdci, keď hovorí. Nech sa nik nespolieha na svoje sily, keď podstupuje skúšku. Lebo keď rozumne hovoríme o dobrých veciach, naša múdrosť je od neho, a keď statočne znášame zlé veci, naša trpezlivosť je od neho.

Spomeňte si, ako Kristus Pán v evanjeliu napomína svojich učeníkov. Spomeňte si, ako Kráľ mučeníkov vyzbrojuje svoje vojsko duchovnými zbraňami, pripravuje na boj, poskytuje pomoc, sľubuje odmeny. Keď povedal svojim učeníkom: „V tomto svete budete mať súženie,“ oni sa naľakali; aby ich potešil, hneď dodáva: „Ale dúfajte, ja som premohol svet.“ (Jn 16,33)

Prečo sa teda čudujeme, milovaní, ak Vincent zvíťazil v tom, ktorý premohol svet? Hovorí: „V tomto svete budete mať súženie,“ aby ich nepremohlo, keď bude doliehať, aby ich nezlomilo, keď bude útočiť. Svet stavia proti Kristovým vojakom dvojaké šíky. Láka, aby oklamal, hrozí, aby zlomil. Nech nás neovládne vlastná požívačnosť, nech nás nezastraší cudzia surovosť – a svet je premožený.

Pri oboch útokoch prichádza na pomoc Kristus a kresťana nemožno poraziť. Ak sa v tomto utrpení berie do úvahy ľudská trpezlivosť, začína byť neuveriteľné. Ak sa uzná Božia moc, prestáva byť obdivuhodné.

Tak surovo zaobchodili s telom mučeníka, a pritom taký pokoj vyžaroval z jeho hlasu, tak kruto útočili na jeho údy, a pritom v jeho slovách zaznievala taká vyrovnanosť, že sme si mohli pri Vincentovom mučení myslieť, že nejakým zvláštnym spôsobom iný trpí a iný hovorí.

A naozaj, bratia, aj to tak bolo. Celkom tak to bolo. Iný hovoril. Lebo Kristus v evanjeliu aj toto svojim svedkom prisľúbil, keď ich pripravoval na takéto zápasy. Veď hovorí: „Nestarajte sa dopredu, ako a čo budete hovoriť. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.“ (Mt 10,19-20)

Telo teda trpelo a Duch hovoril. A keď hovoril Duch, nielenže bezbožnosť prehrávala, ale aj slabosť zosilnievala.

RESPONZÓRIUM

Porov. Jób 23, 11; Flp 3, 8. 10

Pán ma vyskúšal ako zlato, ktoré prechádza cez oheň. Moja noha kráčala po jeho stopách. * Pridŕžal som sa jeho cesty a neodbočil som z nej.

Všetko som stratil, aby som poznal Krista a účasť na jeho utrpení. * Pridŕžal som sa jeho cesty a neodbočil som z nej.

Modlime sa

Všemohúci a večný Bože, láskavo na nás zošli svojho Ducha, aby v našich srdciach zavládla taká láska, s akou svätý mučeník Vincent pretrpel všetky telesné muky. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Viac sa o ňom dočítame na:

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2003-sv-vincent-diakon-utorok-2-tyzdna
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.