Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Rim 4, 20-25, Lk 12, 13-21

Už dávno povedal Marcus Tullius Cicero: Žiadna pevnosť nie je tak silná, aby ju peniaze nezdolali.

Neskôr sa Napoleon vyjadril: Život je pevnosť, o ktorej ja ani vy nič nevieme. Aj táto „pevnosť života“ sa dobýva peniazmi. Peniazmi sa dobýjajú posty v parlamente, vo vláde, v súde, na najvyšších štátnych funkciách! Gorila peňazí ako keby zatemnila rozum všetkým – nielen politikov. Vidíme to aj v rodinných a susedských vzťahoch.

Rojkom nazývajú toho, ktorý povedal: Blahoslavení chudobní. Svojim nasledovníkom: Choď rozdaj všetko čo máš a nasleduj ma! Dnes sme počuli, že sa vyhol problému dedenia a delenia majetku. Využil to, aby naviazanosť na hmotu nazval bláznovstvom: Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?

Objavujú sa však ľudia, ktorí sa vedia povzniesť nad hmotu a zdôrazňujú ľudské hodnoty – veci, ktoré človeka nedehonestujú, nezotročujú, ale povznášajú. O takom píše sv. Pavol v liste Rimanom, kde vyzdvihuje Abraháma, ktorý nezapochyboval o Božom prisľúbení a preto sa mu to počítalo za spravodlivosť. Aký mal prisľúb? Že sa stane otcom národa. Svoje požehnanie videl v tom, že bude mať množstvo potomkov ako piesku na brehu mora a hviezd na nebi, nie v majetku.

Urobme si skúšku správnosti s tým čo sme konštatovali v úvode? V čom videl Abrahám „pevnosť“ svojho života. Aj keď bol na vtedajšie časy bohatý, vôbec nelipol na majetku. Napríklad keď došlo k nezhodám medzi jeho sluhami a Lotovými dal mu prednosť vybrať si miesto. Hoci on bol vedúcim, on pomáhal synovcovi Lotovi, on mu pomohol nadobudnúť veľký majetok. Abrahám si mohol vybrať a predsa ustupuje! Preto povedal Abrahám Lotovi: „Nech nie sú rozbroje medzi mnou a tebou, medzi mojimi pastiermi a tvojimi pastiermi; sme predsa bratia! Nie je pred tebou celá krajina? Preto, prosím, odlúč sa odo mňa. Keď pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo; keď si vyvolíš pravú stranu, ja sa poberiem na ľavú.“ (hovorili sme o tom v utorok 12. týždňa).

Sv. Pavol dáva tieto hodnoty do súvisu s večným životom: Bude sa to počítať aj nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána, vydaného za naše hriechy a vzkrieseného pre naše ospravedlnenie.

Všetko je to teda o postoji k Bohu, o viere. Je to odpoveď na otázku, ktorou sa končilo včerajšie nedeľné evanjelium: Hovorím vám: "Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?" (Lk 18.8).

Nikde sa tak neprejavuje a netestuje naša viera ako vo vzťahu k majetku.

Turzovka, 21.10.2019

Pozrite i:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/47-pondelok-19-tyzdna

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1900-pondelok-29-tyzdna-18
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.