Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Gn 4, 1-15. 25, Mk 8, 11-13

 Ako chlapec, asi tretiačik, som sa modlil pozerajúc z okna asi takto: Bože daj, aby jedna z tých troch sliepok, ktoré sú na ceste zmizla. Otvoril som oči a boli tam všetky.

Keby náhodou zmizla, myslíte, že by som bol spokojný? Určite by som pokračoval, lebo by som povedal, bola to náhoda. A čakal by som ďalšie znamenia.

Tento zážitok by som nemal odvahu spomínať, keby som to nečítal u nejakého teológa (čitateľov, prosím, aby mi pomohli nájsť prameň, čítal som o tom dávno a nepamätám si na autora), ktorý niečo podobné opisuje takto (avšak omnoho poetickejšie): Videl som na strome množstvo havranov. Modlil som sa: Bože, daj nech uletia. Neuleteli. Povedal som: Vďaka Bože, že nevypočúvaš takéto pochabé modlitby. Ak by si to urobil, žiadal by som ďalšie znamenia. A čo by to bol za Boh, keby vypočul takú modlitbu!

Potvrdzuje to Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane.“

Každopádne je to v našej náture, žiadať znamenia – a nielen od Boha. Chceme sa  stále ubezpečovať vo vzťahoch o dobrých úmysloch tých druhých o ich láske. Viete prečo sa dieťa rado hrá na schovávačku? Chce sa ubezpečiť, že ho majú radi a že ho budú hľadať. Stále to potrebuje aj veľké dieťa – dospelý človek.

Domnievate sa, že nemáme dosť znamení od Boha? Žalmista hovorí: Obloha hlása dielo jeho rúk...!

Predsa  nám Boh dáva znamenia. Konkrétne? V prvom čítaní sme počuli: A Pán Kaina označil, aby ho nik nezabil, keď ho stretne. Aké to bolo znamenie? Znamenie Božieho milosrdenstva, Božieho odpúšťania, Božej ochrany. A nedostali sme aj my také znamenie? Pri krste sme boli pomazaní krizmou so slovami: Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil ťa od hriechu, znovuzrodil ťa z Ducha svätého a začlenil medzi svoj ľud. Teraz ťa poznačuje krizmou spásy, aby si bol údom Krista kňaza, proroka a kráľa a mal večný život. Nik nás nesmie „zabiť“, ani smrť ani zlý duch. Patríme do jeho ľudu, sme pod jeho ochranou. Aby sme vládali žiť podľa neho boli sme pomazaní aj pri birmovke slovami: Prijmi znak darov Ducha svätého.

Boh dokonca sprevádza svojich aj v chorobe a v čase smrti a preto pri sviatosti pomazania chorých sme poznačení olejom slovami. Skrze toto sväté pomazanie a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha svätého a oslobodeného od hriechu nech ťa spasí a milostivo posilní.

Dostávame teda veľa znamení, aby sme žili – obrazne povedané – v Božom náručí, v jeho ochrane.

Turzovka, 16.2.2015

 

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.