Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Ezd 9, 5-9, Lk 9, 1-6

Vieme, že mnoho Slovákov je v zahraničí.

Vieme aj to, že mnohí veľmi rýchle stratia národné povedomie. Tak je to aj vo vzťahu k viere. Holandsko bolo donedávna kresťanskou krajinou, ktorá posielala do sveta najviac misionárov. Severná Afrika bola kresťanská a stratila vieru. A tak by sme mohli pokračovať. O to viac žasneme, a právom, nad tým, ako si dokázal starozákonný ľud udržať národnú identitu a vydržať vo viere celé stáročia. Bol v mori pohanstva, bol v egyptskom otroctve, potom v babylonskom, pod nadvládou Grékov, potom Rimanov.

Tajomstvo tejto vytrvalosti? V zmluve s Bohom, ktorú uzatvoril Boh s Abrahámom, ďalšími patriarchami i Mojžišom, Jozuom. Bola často jednostranná – iba zo strany Boha, ale Boh je verný. Dodržal čo sľúbil. A dodržiava ju doteraz, aj keď neprijali jeho Syna. Boh je verný.

Pre túto vytrvalosť vo viere robili samozrejme veľa aj ľudia, najmä proroci. Mnohí boli úprimne veriaci. Žili z viery a pre vieru – pre Boha. Medzi také osobnosti patril Ezdráš. Pričinil sa o návrat Židov z Babylonského zajatia a pre obnovu viery. V prvom čítaní sme mohli počuť niečo z jeho hlbokého vzťahu k Bohu. Po vysviacke chrámu pri večernej obete sa modli: Bože môj, som zmätený a hanbím sa pozdvihnúť k tebe svoju tvár, lebo nám naše neprávosti prerástli cez hlavu a naše hriechy sa od čias našich otcov nakopili až po nebo. Veľmi sme hrešili až po dnešný deň. Pre naše neprávosti sme my, i naši králi a naši kňazi, vydaní do rúk cudzích kráľov pod meč, do zajatia, za korisť a na verejnú hanbu, ako je to v tento deň.

Táto modlitba svedčí o veľkej hĺbke vzťahu k Bohu. Čo k tomu dodať? Možno pokračovanie jeho modlitby: Náš Boh zachránil naše zvyšky a postavil nám stan na svojom svätom mieste, osvietil naše oči a dal nám trocha pookriať z našej poroby. Lebo sme otroci, ale náš Boh nás neopustil v našej porobe.

Predsa ešte niečo; V tomto štýle lásky k svojmu ľudu pokračuje aj Boží syn, ktorý zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých.

A tak sme sa stali novozákonným ľudom, Boh je s nami, tak ako so starozákonným ľudom. Len je potrebné, aby sme mali taký vzťah k Bohu a dôveru v neho ako Ezdráš.

Turzovka, 25.9.2019
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.