Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Vo svete reklamy a v marketingovom priestore sú známe Španielske inšpirácie.

Je to kresťanská kampaň za vieru modernými aktivitami. Na veľmi vydarených fotografiách je text s podpisom: BOH. Máte možnosť niečo z nej vidieť na našej farskej stránke a mojom Facebooku. Túto kampaň prevzali rôzne krajiny. Videl som ju vo viacerých jazykoch. Pristavím sa pri jednej fotografií. Je na nej sčerená hladina vody a na nej sa zrkadlia iskrivé svetelné body, ako keby udávali smer. Ja som na ten obrázok dal nápis: Sprevádzam ťa svojou láskou. BOH.

Túto Božiu lásku nám – ako sme počuli v dnešnom evanjeliu sprítomnila význačným spôsobom Panna Mária. Veď nám dala najväčší dar – Pána Ježiša Záchrancu.

A mnohí kráčate životom s Pannou Máriou, ktorá nás sprevádza a sprítomňuje Božiu lásku. Mnohí by ste o tom mohli vydať svedectvo.

Aj Cirkev si to uvedomuje. Mnohé jej sviatky sú ustanovené ako pamätník veľkých Božích zásahov do jej života.

Napríklad Sviatok Panny Márie Kráľovnej pre celú Cirkev ho ustanovil pápež Pius XII. na konci Mariánskeho roku 1954 (sto rokov od vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom počatí P. Márie) encyklikou "Ad caeli Reginam" z 11. októbra 1954. Tento sviatok hovorí o veľkej udalosti v Cirkvi. Rovnako ako Sviatok 

Mnohé  mariánske sviatky sú ustanovené vo vzťahu k svetovým udalostiam:

Pápež sv. Pius V. ustanovil na 7. októbra spomienku "Panny Márie Víťaznej", ktorú o poldruha roka neskôr nahradil liturgickou spomienkou Ružencovej Panny Márie. Bolo na pamiatku veľkej námornej bitke pri Lepante (Naupaktos), keď 7. októbra 1571 kresťanské vojsko pod vedením Juana d'Austria zvíťazilo nad Turkami a zlomilo ich moc na Stredozemnom mori.

Panna Mária Pomocnica kresťanov – ustanovil pápež Pius VII. ako poďakovanie za oslobodenie z Napoleonovho zajatia. Túto úctu rozšíril najmä Don Bosco.

Rovnako z dôvodu veľkej udalosti pre život Cirkvi bol ustanovený dnešný sviatok - Mena Panny Márie. Sviatok Máriinho mena zaviedli v 16. storočí v Španielsku, roku 1683 ho pápež Inocent XI. ustanovil pre celú západnú Cirkev na poďakovanie za víťazstvo nad Turkami pri Viedni.

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.