Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Kol 3, 1-11, Lk 6, 20-26 

Blahoslavenstva sa dobre čítajú, myslím aj dobre počúvajú a snáď aj chápu na Slávnosť všetkých svätých.

Prečo? Lebo na svätcoch vidíme, že sa im ich aj oplatilo realizovať a na ich živote vidíme, akú úžasnú múdrosť povedal Pán Ježiš. Čiastočne to platí aj na pohrebe. Tam vidíme zmysel života v ich napĺňaní. 

Dnes sa zamyslíme nad jedným zvlášť paradoxným blahoslavenstvom:

Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom. Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!“

A nad blahoslavenstvom povedaným zrkadlovo v negatívnej forme: Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!

Vidíme, že perfektne sedia na svätcov, ktorí boli často prenasledovaní, nenávidení, vylučovaní zo spoločenstva „tých veľkých a mocných“ a neboli nimi chválení, ale skôr prenasledovaní a posmievaní.

Pozrime sa na toto blahoslavenstvo nie z pohľadu večnosti, ale „časnosti“ – teda tohto sveta. Albert Einstein mal povedal: Som úspešný a veľa som dosiahol, lebo som mal veľa kritikov a neprajníkov. Však to vyzerá zvláštne. Ako keby sa tešil, že mal kritikov. Veľký človek sa im skutočne teší, lebo na základe kritiky môže napredovať.

Tiež ste určite počuli vetu: Čo ťa nezabije, to ťa posilní. Zdá sa že aj z pohľadu úspešnosti v našom živote, by sme sa nemali báť kritiky a byť za ňu vďační. A ťažkosti nás môžu urobiť vytrvalými a odolnými. Odborníci dokazujú, že deti, ktoré sú vychovávané v sterilnom prostredí, nevybudujú si odolnú imunitu a trpia na kde aké alergie, ktoré stále pribúdajú. Detí, ktoré sú vychovávané „v perinkách“, stavajú sa neodolné a nevedia zvládnuť život. Toto blahoslavenstvo ukazuje platnosť tak v telesnom i duchovnom živote človeka.

Takže; čo tak brať blahoslavenstva veľmi vážne a realizovať ich v živote.

Turzovka, 13.9.2017

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.