Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Kol 1, 15-20, Lk 5, 33-39

Ako sa hľadá ropa?

Vrtmi. A tie sa ako robia? Nerobí sa napríklad 1 000 vrtov po metri, ale jeden tisícmetrový. To je prirodzené. Keby bola ropa jeden meter pod povrchom, tak by sme ju našli aj bez vrtu. Potreba ísť do hĺbky.

Tak je to aj vo vzťahu k Bohu. Akonáhle ostaneme na povrchu vzťahu s Bohom, tak sa môže stať, že Boha ani nestretneme. Budeme „neveriaci veriaci“. Je to možné? Iste. Vzťah k Bohu môže byť založený na nejakých povrchných formulách, zvykoch. Príde nejaký problém a naša viera môže byť ohrozená.

Dnešné evanjelium nám niečo o tom naznačuje. Počuli sme: Farizeji a zákonníci povedali Ježišovi: „Jánovi učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú.“ Domnievali sa, že to je najdôležitejšie vo viere. Je to dôležité, ale... Nebudoval Pán Ježiš lepší vzťah aj bez ich predpísaných pôstov a ich dlhých modlitbových formúl? Určite! Preto im Ježiš povedal: Vari môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, kým je ženích s nimi? Podľa mňa to znamená, že apoštoli si budujú vzťah počúvaním Ježiš, učením sa od neho. Po jeho odchode sa budú k nemu modliť,  aby si vyprosovali silu, pôstami sa formovať. Vyjadril to slovami: No prídu dni, keď im ženícha vezmú; (prídu ťažkosti) potom, v tých dňoch, sa budú postiť.

Vychádza mi z toho, že je potrebe robiť to, čo v danom okamihu od nás žiada Boh, čo je vôľa Božia. Pôst nie je zlý, ale... Klásť oheň sa môže, nie však pri šope, lebo by z toho bol veľký oheň. Tak som sa o to ako chlapec s bratom usiloval, kým nám to matka nevysvetlila stručne a ručne. Čítať knihu nie je zlé. Nie však vtedy keď sa treba učiť. Modliť sa je dobré, ale nie vtedy, keď treba niekomu pomôcť. Nie je dobre pomoc odbaviť frázou: Ja sa za teba pomodlím. Pán Boh pomáha, ale možno chce pomôcť cez nás.

Nemôžme ustrnúť vo vzťahu k Bohu. Pán Ježiš preto hovorí o potrebe novosti v postojoch k Bohu. A to je aktuálne stále. Hovorí o tom druhá časť dnešného evanjelia: „Nik neodtrhne na záplatu z nového odevu a neprišije ju na starý odev, lebo nový by si roztrhal a na starý sa nehodí záplata z nového. A nik nevlieva nové víno do starých mechov, lebo nové víno mechy roztrhne a aj ono vytečie, aj mechy sa zničia. Žiadne plátanie, nový prístup očakáva Pán Ježiš. Idete opraviť dušu na bicykli. Máte lep nemáte záplatu – vystrihnete ju z novej duše? Radšej dáte novú dušu.

Vychádza mi z toho potreba neustále hľadať a poznávať vôľu Božiu. To je podstatné. To je vlastne prehlbovanie vzťahu s Ježišom.

Turzovka, 6.9.2019

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/393-piatok-22-tyzdna

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/884-piatok-22-tyzdna-2
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.