Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Poncián a Hypolit žili v 3. storočí v Ríme.

Poncián po­chádzal z urodzenej rodiny Calpurniovcov. Roku 231 bol vy­volený za pápeža ako nástupca sv. Urbana. V Cirkvi však panoval už od roku 217 rozkol. Jeho pôvodcom bol veľmi vzdelaný kňaz Hypolit, ktorý sa stal vzdoropápežom. Ale za prenasledovania cisára Maximína Tráka (235-238) obaja sa dostali do vyhnanstva na Sardíniu. Na Sardínii sa Poncián vzdal svojho úradu, aby mohli v Ríme vy voliť nového pápeža. Toto tak hlboko zapôsobilo na vzdoropápeža Hypolita, že aj on sa vzdal a vyzval svojich stúpencov, aby sa vrátili k cir­kevnej jednote. O niekoľko mesiacov obaja zomreli násled­kom neľudského zaobchádzania v nezdravom prostredí. Uctie­vame ich ako mučeníkov v širšom slova zmysle.

MEDITÁCIA PRI ROZHLASE

Vatikánsky rozhlas zakončil raz vysielanie prosbou: «Modlite sa za pápeža, ktorý je napádaný buričom.»

Francúzky biskup bol suspendovaný. (L.) Odsúdil Druhý vatikánsky koncil a brojí proti pápežovi a všetkým, ktorí prijali uznesenia tohto koncilu.

Pane, keď som v dnešnom kalendári objavila svätcov pápeža Ponciána a kňaza Hypolita, začala som meditovať. Napadlo ma toto:

— Keby sme sa tak začali všetci katolíci modliť za bu­ričského suspendovaného francúzskeho biskupa L., iste by mu nebolo možné pokračovať v blude a určite by sa vrátil na otcovské srdce pápeža, Pavla VI., ktorý ho stále očakáva...

Impulz ku zmierovaniu mi dal dnešný svätec, brat Hypolit. Bol to slávny cirkevný spisovateľ a žiak ešte svätého Ireneja. Dostal sa aj do sporu s pápežom Kalixtom a dal sa zvoliť za protipápeža.

Zomrel vo vyhnanstve na Sardínii okolo r. 236.

V tomto istom roku bol umučený aj pápež Poncián. Päťročným pontifikátom (231-235) zapísal sa do dejín Cirkvi ako liturgista. Jemu sa pripisuje, že rozdelil breviár na Hodinky dňa. Pre každú dobu ustanovil chválu a oslavu Božiu. Do svätej omše zaviedol Confiteor. Cisárom Alexandrom Severom bol poslaný do vyhnanstva na Sardíniu a za cisára Maximina Thráka tam zomrel okolo r. 236.

Obaja sa stretli pri Kristovi, ktorého milovali až na smrť. Hoci jeden šiel priamočiaro, druhý obchádzkou, obaja do­siahli ten istý cieľ. To nás učí:

Neodsudzovať nikdy človeka, odsudzovať iba jeho blud, jeho hriech. Tak učil svätý Augustín.

Modliť sa za blúdiacich, či už z vlastných radov, ale­bo zvonka, aby čím skôr poznali Krista ako jedinú Cestu, jedinú Pravdu, jediný Život!

Mať nádej, «že hoci sme teraz (mnohí) ďalekí, v tebe — Kristu Ježišovi, tvojou krvou stávame sa blízkymi.» (Ef 2,13).

PREDSAVZATIE

Za francúzskeho biskupa Mons. Lefebvra, často vzdych k Po­mocníci kresťanov: «Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj zaňho!»

Viac o dnešných oslávencoch sa dozviete aj na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/418-sv-poncian-a-sv-hypolit-mucenici

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1823-sv-poncian-a-sv-hypolit-mucenici-2018
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.