Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Gn 46, 1-7. 28-30, Mt 10, 16-23

Pripravujme sa na vystúpenia.

A to nielen na tie verejné, ale aj na „menej významné“, ako je prihovor k meninám, narodeninám, keď ideme niečo obhájiť, vysvetliť...

V evanjeliu nám zaznelo: Keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Povedal to apoštolom, ktorých takto chcel pripraviť na čas prenasledovania, keď budú vydávať svedectvo o Ježišovi.

Nakoľko je toto ubezpečenie aktuálne pre nás? Domnievam sa, že ja časovejšie než si myslíme. Aj keď my tu žijeme v prostredí, kde takmer všetky deti chodia na náboženstvo, kde takmer všetci sú pokrstení, nie je to prostredie vôbec kresťanské. A to nehovorím o situácii na pracovisku, dovolenke...

Začnime vonkajšími znakmi kresťanstva:

- svätenie nedieľ. Koľko percent nás chodí do kostola? Koľkí hovoria: Načo do kostola, Boh je všade. Ako odpovedáme?

Bežne vidíme veriacich ísť rovno z kostola na nákupy. Podľa hesla: Ja som svätil, ale čo ma je po predavačkách, tie nech pracujú). Keby sme my kresťania dodržiavali sviatočný pokoj, nemusel by byť zákon o zatváraní obchodov. Mnohí chodíte na brigády, kde je vás väčšina kresťanov. Prečo si v zmluve nevybavíte nedeľný oddych. Ide o také pracoviska kde nie je nepretržitá prevádzky (napríklad keď chodíte na zber).

- povery. Počúvam o nejakom „zotieraní“, urieknutí, čiernych mačkách... Aký máme postoj k tomu?

A mohli by sme tu vymenovať lživé útoky na Cirkev, útoky na podstatu manželstva, útoky na život – dokonca pod srdcom matky...

Ako reagujeme? Pripravujeme sa, uvažujme nad touto problematikou, študujeme to? Je to potrebné a vôbec nie v protiklade s prísľubom P. Ježiša: nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Apoštoli mali trojročnú najlepšiu školu – u Majstra. Potom boli otvorení pre Ducha.

Máme jasno v nadhodených otázkach, ktoré som načrtol a mnohých ďalších nespomenutých? Ak áno, potom nám bude dané čo máme povedať.

Mnohí už máte v tom skúsenosti. Mali by sme mať. Pokračujme v tom. Svet čaká na naše svedectvo!

Turzovka, 12.7.2019

Úvahu nad dnešným evanjeliom môžete nájsť i na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/456-piatok-14-tyzdna

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/950-piatok-14-tyzdna-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/950-piatok-14-tyzdna-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1790-piatok-14-tyzdna-4
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.