Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sv. Karol Lwanga a dvadsaťjeden spoločníkov, ugandskí mučeníci. Pochádzajú zo štátu Uganda v Afrike.

Tam i zomreli mu­čeníckou smrťou v rokoch 1885-1887. Väčšina boli pážatá alebo kráľovskí strážcovia na dvore kráľa Mwangu. Nemrav­ný kráľ pod vplyvom čarodejníkov začal roku 1885 prenasle­dovať kresťanov. Niektorí z našich mučeníkov boli sťatí, iní rozsekaní a trinásti spolu s Karolom Lwangom boli 3. júna 1886 za živa upálení. Pápež Pavol VI. ich roku 1964 vyhlásil za svätých.

ČIERNA ČATA

Kráľ Mwanga zapísal sa do dejín Ugandy ako Nero do dejín Ríma. Dva roky vyžíval sa v rozmaroch, aké muky vymyslieť pre tých, ktorí sa pridali k novej viere, ktorú priniesli cudzinci, misionári Ježiša Krista. Netušil, že Božie slovo sa ujalo nielen v ľude, ale i medzi armádou, ba v samom kráľovskom paláci.

Roky 1885-1887 boli krvavé pre Ugandu. Kráľ a jeho rada vymýšľala úskoky, ako kresťanov odsúdiť pre vlastizra­du. Motív bol hotový! Zavrhli bohov, potupili národné náboženstvo, to stačí! Habali sa majetky, odstraňovali ľu­dí. Zúrivosť, priam pekelná, posadla kráľa, keď sa dozve­del, že štátni úradníci, ba i veliteľ pážat, Karol Lwanga sú kresťanmi.

Karol nebol obyčajný mladík. Jeho oči vedeli hovoriť, lebo jeho srdce hovorilo s Bohom, preto vedel strhávať. Páža za pážaťom pridávali sa ku Karolovi, lebo Karol im predstavoval vznešenejšieho Kráľa. Krista Kráľa.

Kráľ Mwanga zúril, pokladal ho za zradcu. Márne mu dosvedčovali, že Karol si plní najsvedomitejšie svoje po­vinnosti..., udáva najlepší tón všetkým slávnostiam..., je inteligentný..., je veselý..., má predpoklad na vyšší postup v ríši...

Nie! Karol Lwanga a všetci, čo s ním držia, musia umrieť! Dopustili sa strašného zločinu — milovali z cele sily, nad všetko zemské a ľudské Ježiša Krista! Pre túto lásku bol Karol Lwanga taký, aký bol — živá láska 1 blížnym, strhujúci apoštol!

Povedľa neho dopustili sa toho istého zločinu štátni úradníci — Matej Kalemba a jeho priateľ, Lukáš Banabakint. Matej bol už pokročilého veku, keď sa zriekol mohamedánstva.

Ako boli potrestaní? V máji a v júni 1886 videla Uganda nevídané divadlo. Úradník Matej Kalemba bol zaživa krájaný; mäso z jeho tela vyrezávané, pečené, a pred ním samým jedené.

  1. júna Lukáš Banabakint bol sťatý. Najmladšie páža Noe Magvalli, bolo prebodnuté dýkou.

Nastúpila čata pážat na čele s Karolom Lwangom! Karol Lwang zavelil: «Pre tohto Kráľa, každá obeť malá!»

Volal to s odhodlanosťou a statočnosťou, s akou strhával s Ježišom v srdci.

«Massa nigra martyrum — húf čiernych mučeníkov», ako sa vyjadril kardinál Lavigerie, vzplápolala naraz v otiepkach rákosia. Vŕšok Namugongo horel nevídanou láskou týchto trinástich mladých sŕdc. Za pol hodiny mohol zhrabnúť už len pár zhorených kostí svojich pážat.

Popol týchto mučeníkov zúrodnil ťažko skúšanú Afriku. Karol Lwanga nezamĺkol ani v plameňoch. Strháva africkú mládež i za moderného Neróna, za nového prenasledovania. Je patrónom mládeže, ostal zapísaný ďalej ako páža Krista Kráľa.

So svojou čiernou čatou žiari a volá rovnako Afrike ako Európe: «Stojíme už pred trónom Baránkovým, oble­čení sme do bieleho rúcha..., palmy máme v rukách... Presta­li sme veľké súženie... ale Boh nám zotrel každú slzu z očí» (pórov. Zjv 7,9; 14b-17).

Karol Lwanga nezabudol pred zatknutím položiť podľa zvyku kvet svojej Madone a ku kvetu skromnú prosbu:

— Madona, k tomu môj život, aby všetci mladí priatelia poznali tvojho Syna... Príď kráľovstvo Božie i do našej čiernej Afriky. Amen.

ZÁVÄZOK

«Rozcvička pod heslom: Pre Krista Kráľa, každá obeť malá! »

Miriam Liptovská, Celý rok so svätými

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.