Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 18, 23-28 Jn 16, 23b-28

Hovorí sa o potrebe ortodoxie a ortopraxie.

Tieto cudzie slova, výstižné hovoria o tom, že človek by mal mať dobrú teóriu (správne poznanie - vieru) i prax (morálku, etiku). Povedzme si to prirovnaním. Ak chceš šoférovať, potrebuješ mať teoretické vedomosti o cestnej premávke, i aute. Bez praxe by to nijako nepomohlo. Prirovnanie pre nevodičov: Márne vieš ako sa pečie koláč, aké ingrediencie doň treba. Bez praxe to pôjde ťažko. Ak chce človek dobre prežiť život, potrebuje mať preň správny návod (zmysel života, prikázania) a podľa neho žiť. 

Podobne je to aj v oblasti duchovného života. potrebujeme mať vedomosti a podľa nich žiť. Ináč by sme boli farizeji. Mali poznanie, ale nevstupovali do Božieho kráľovstva. 

V prvom čítaní sme počuli o Apollovi, ktorí poznal iba Jánov krst a na jeho základe sa dostal k poznaniu Ježiša, správne o ňom učil. Potreboval však ešte ďalšie poučenie. Keď ho počuli Priscilla a Akvila, vzali ho k sebe a dôkladnejšie mu vysvetlili Božiu cestu. To sa mi páči. Priscilla a Akvila boli Pavlom nedávno pokrstení, ale už sa stávajú evanjelizátormi.

Drvivá väčšina sme veriaci už dlho. Sme schopní učiť? Máme dostatočné teoretické znalosti? Zaujala má predvčerom relácia Máte slovo na ČT. Hovorili o cirkevných reštitúciách. Uvedomil som si potrebu vedomosti náboženských, o Cirkvi, histórii. Ale aj potrebu žiť podľa toho. Toto je dôležitejšie. Vysvetľovanie v dnešnej dobe málo pomôže, dôležitejšie je „vysvetľovanie“ životom. To ľudia skôr chápu, aj prijmú. A o to, aby sme dokázali životom svedčiť, by sme mali najviac prosiť. Prosiť o ostatne nie je až tak dôležite, veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha – zdôraznil  nám dnes Ježiš. Dá nám čo potrebujeme a čo je pre nás dobré. Na ortodoxii a najmä na ortopraxiu však musíme my zapracovať. Ježiš nám dá svojho Ducha, len sa mu musíme otvoriť.

Turzovka, 1.6.2019

Pozrite tiež: https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/834-sobota-po-6-velkonocnej-nedeli
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.