Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 7, 51 – 8, 1a, Jn 6, 30-35

Spišská diecéza organizuje Hanusove dní.

Tohto roku, 29.4. na nich v Bratislave Pavol Hrabovecký hovoril o Chestertonovi, veľmi zaujímavej osobnosti. Chesterton konvertoval na katolícku vieru vďaka jej učeniu o dedičnom hriechu. Bez tejto náuky si nevedel vysvetliť život. Bez uvedomenia si existencie tohto dedičného zaťaženia by sme si nevedeli vysvetliť dnešné čítania.

Pochopil to Štefan, prvý mučeník, ktorý sa k súčasníkom vyjadril: Vy, tvrdošijní s neobrezaným srdcom a ušami, vy vždy odporujete Duchu Svätému; vy takisto ako vaši otcovia... strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa naňho vrhli. Vyhnali ho za mesto a kameňovali. Je zrejmá náklonnosť k hriechu.

Dedičný hriech rezonuje aj v evanjeliu. Po nasýtení síce Židia hovoria: Pane, vždy nám dávaj taký chlieb, ale mysleli na telesné nasýtenie a vieme ako to skončilo. Dedičný hriech spôsobuje nielen náklonnosť k zlému – vo vzťahu k Štefanovi, ale i zatemnený rozum – vo vzťahu k Ježišovi.

Teda, je tu dedičný hriech a ten všetko ospravedlňuje? Neospravedlňuje, iba vysvetľuje. Človek (najmä pokrstený) mu má dať STOP! Tak ako Štefan. Počuli sme od neho po vzore Pána Ježiša: Pane, nezapočítaj im tento hriech. Štefan zomrel, ale začalo aj dobro. Ukrutníci odložili šaty k nohám mladého muža, ktorý sa volal Šavol. A on schvaľoval, že ho zabili. Ale! O pár rokov sa zo Šavla stal Pavol.

Židom aj nám Ježiš povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“ A ak prijímame tento chlieb, nebudeme hladovať a žízniť po láska, budeme ju mať a šíriť.

Turzovka, 7.5.2019

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.