Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 4, 32-37, Jn 3, 7b-15

Občas počujeme: V predchádzajúcom živote...

A miesto troch bodiek dosadzujú: Som bol, robil som, atď. Hovoria tak stúpenci reinkarnácie, alebo len tak zo žartu. Pred pár rokmi to bol hit, venoval som sa tejto téme, mal o nej aj prednášky (kto sa prihlási, pošlem štúdiu o tom). Bol som prekvapený, že medzi vyznávačmi reinkarnácie boli aj niektorí odborníci, lebo je to veľmi naivná teória.

Ak sme v dnešnom evanjeliu počuli z úst Pána Ježiša: Musíte sa znova narodiť, ide o znovu narodenie pri krste Duchom Svätým. Nejde tu iba o krst, ale prijatie Ducha Svätého, aby jeho pôsobenie zmenilo náš život – tak ako sme to počuli v prvom čítaní o živote prvých kresťanov.

Pripomeňme:

Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné.

Preto medzi nimi nebolo núdzneho, lebo čo mali polia alebo domy, predávali ich a čo za ne utŕžili, prinášali a kládli apoštolom k nohám, a rozdeľovalo sa každému podľa toho, kto ako potreboval.

Menovite spomínajú Jozefa, ktorému apoštoli dali meno Barnabáš, čo v preklade znamená syn Útechy, levita, rodom Cyperčan, mal roľu, predal ju a peniaze priniesol a položil apoštolom k nohám.

Nie je to príklad ekonomického hospodárenia, ale nadšenia pre Ježiša a život v jeho Duchu. Oni sa skutočne znova narodili.

Drvivá väčšina z nás je pokrstená v detstve, preto o nás 100 % platí: Musíte sa znova narodiť. Počas pôstu sme sa snažili pokáním znovuzrodiť. V tomto veľkonočnom čase by sme mali pokračovať v radostnom Ježišovom Duchu.

Tak čo, mali by sme aj my hovoriť: V predchádzajúcom živote...? Mali! Tak, aby sme mohli doplniť: V predchádzajúcom živote bez Ducha som žil nie dobre, ale už som sa zmenil, usilujem sa žiť podľa Ježišovho Ducha.

Turzovka, Dom sv. Jozefa, 30.4.2019

Úvahu nad dnešnými čítaniami môžete nájsť i na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/360-utorok-po-2-velkonocnej-nedeli-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/687-utorok-po-2-velkonocnej-nedeli

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1691-utorok-po-2-velkonocnej-nedeli-3
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.