Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Narodila sa roku 1347 v Siene v Taliansku ako predposledná z 24 detí.

Už ako 6-ročná sa zasvätí Ježišovi Kristov Neskôr sa stáva členkou Tretieho rádu svätého Dominika takzvaných mantellátiek. Neboli to rehoľníčky, bývali doma.

 Katarína svojou svätosťou obracala hriešnikov, zmieroval ľudí, prispela k návratu pápeža Gregora XI. z Avignonu do Ríma. Mala neviditeľné stigmy, t.j. rany umučenia Pána Ježiša. Zomrela 29. apríla 1380 ako 33-ročná. Pápež Pavol VI. ju 4. októbra 1970 vyhlásil za učiteľku Cirkvi.

ŽILA PRAVDE A LÁSKE

Blahej pamäti pápež Ján XXIII. rád hovorieval:

— Obeta bez modlitby je chladná a trápna!

O svätici dneška, sestre Kataríne zo Sieny, mohli by sme povedať: Keby žila iba Pravde, bola by studená svätá. Sestra Katarína žila však Pravde a Láske, preto je sympatická svätá pre kohokoľvek v Cirkvi i mimo Cirkvi.

Táto 33 — ročná panna získava si rovnako malých veľkých. Má čo povedať i múdrym doktorom teológie, hoci teológiu neštudovala, ona ju žila! Nielen zdala sa byť svätou, ale bola svätou!

Pôvodom Talianka, z mnohodetnej rodiny, mala ešte 24 súrodencov, stáva sa miláčkom rodičov. Obdarená vysoko inteligenciou, poznáva najprv prirodzenou cestou, svetlom rozumu, Boha! Celá sa mu v mladom veku zasvätí, hoci nevstupuje ani do kláštora. Ostáva vonku vo svete len ako členka 3. rádu svätého Dominika. Hľadajúc Pravdu našla aj Istotu Pravdy. Preto rezolútne vyhlási matke: «Skôr by ste obmäkčili kameň, ako mňa odvrátili od môjho zasvätenia sa Pravde, od Ježiša Krista! Jediná istota a jedi­ná pravda je pre mňa Ježiš Kristus, ktorý cez utrpenie utvoril pre nás bránu k sláve Najsvätejšej Trojice.»

Ponorená do tejto skutočnosti chce nasledovať Ježiša Krista, celkom jemu podobná, celkom ukrižovaná sebe a svetu. Od pravdy prešla k láske, k nasledovaniu, lebo ako je Boh Bohom svojím večným bytím, tak je Boh Bohom aj večnou láskou! Cez utrpenie chce otvoriť nebo, prístup k láske nesčíselným dušiam, ako to urobil Ježiš Kristus.

Je preto neuveriteľne pokorná. Len tak si možno vy­svetliť, že táto navonok veľmi slabá deva vie pohnúť k prevratným činom rovnako vladárov ako pápeža a kardiná­lov! Písať sa naučila až neskoršie. Čo však pozná ako Pravdu, čo pozná ako vôľu Božiu, to dokáže uviesť v tajomstve pokory a lásky do života. Vlastným príkladom hovorí ako milovať, odpúšťať, naprávať. Dáva sa do služby tým, ktorí jej lásku odmenia zlobou.

Žila Pravde; Ježiš Kristus nič zlého neurobil, a za dob­rotu bol ukrižovaný. Toto poznanie vedela aj ona uzavrieť vždy láskou. Ak človek iba trpí a nemodlí sa, to utrpenie je bolestné. Ak človek iba poznáva a z toho nežije, toto poznanie je len ako puk, ktorý sa pre jarný mráz nerozvije.

Teológiu žiť v láske a v duchu evanjelia — to je svä­tosť!

Sestra Katarína, vieme, že ťa Pán obdaril aj mystický­mi stavmi. Poznala si teda Pána aj cestou mimoriadneho osvietenia:

— To je pravda. Ale nie menej by som ho azda milo­vala, keby som ho poznala len ako Lásku pribitú na kríž. K vrcholu lásky stačí poznať plne evanjelium ako Pravdu a kríž ako Lásku.

Tieto dve skutočnosti mi stačili, aby sa mi život na zemi stal iba mostom, po ktorom som chcela prejsť k tomu, ktorý je a ktorý nás nevýslovné miluje. Na moste predsa nikto nestavia ani oddychovú chatu, nieto trvalý príbytok, ba neostávame ani stáť. Aj nerozumné postávajúce deti ženieme ďalej. (Azda jediná výnimka svete je Ponte Vecchio vo Florencii). Takými boli pre mňa hriešnici. Nerozumným deťom Božím som chcela pomôcť, aby pre ich nerozumnú hru na moste nedošlo k havárii, večnej smrti!

Toto je utíšenie Ježišovho smädu na kríži, žíznil po dušiach. Toto je splnenie všetkých prosieb Matky Márie «Zachraňujte duše, ktoré ako hustý dážď padajú do zatratenia!» (Fatima 1917).

Máte ma za učiteľku Cirkvi; teológovia mi dávajú titul Učiteľka Cirkvi. Ak vás smiem učiť, počujte jedinú náuku: Verte jedinej Istote, ktorou je Ježiš Kristus-Spasiteľ Milujte jedinú lásku, ktorou je Ježiš Kristus na kríži, Kristus často križovaný vo vašich dušiach. Objavte ho! Milujte ho aj v blížnych! Žite tejto pravde! Žite pre túto lásku!

DNES

Prerozjímam 12. zastavenie krížovej cesty

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/342-sv-katarina-sienska

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/846-sv-katarina-sienska-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1265-sv-katarina-sienska-4

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.