Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 42, 1-7, Jn 12, 1-11

Kedysi dávno som videl komediálnu scénku, ako režisér robil casting.

Adepti mali predniesť prejav. Jednému hulvátovi, ktorý si pred vystúpením vyzul aj topánku, aby ňom mohol búchať po tribúne, dal prečítať ďakovnú reč. Hromžiaci rečník sa musel preorientovať na pokojného a ďakujúceho.

To mi napadlo keď som si prečítal úryvok prvého čítania od proroka Izaiáša. Z proroka, ktorý väčšinou bol „oheň a síra“ a šíril „hromy – blesky“ s stal nežný muž. Hovorí: ...môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Nebude kričať ani hlučne volať, nebude počuť na ulici jeho hlas. Ďalej: Ja, Pán, som ťa povolal v spravodlivosti a vzal som ťa za ruku...

Prečo prorok mení svoju typickú prorockú rétoriku? Lebo hovorí o Ježišovi na ktorom sa splnili jeho slová: Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí. Evanjelium to potvrdzuje. Evanjelista zachytáva Ježiša vo veľmi dôvernej chvíli: Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja. Jemná, komorná situácia. Judáš má však inú náladu. On je biznismen – sebec. Uvažuje iba cez peniaze, presnejšie, cez vlastné ego. U neho niet žiadnej dôvernosti, jemnosti, nehy. Narúša túto atmosféru a vyhlasuje: Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným? Minimálne netaktná poznámka, dokonca urážajúca obetavú hostiteľku. A Ježiš? Je v postoji ako o ňom napísal Izaiáš. Ježiš povedal: „Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu! Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.“ Ježiš neláme palicu nad Judášom, zároveň ospravedlňuje urazenú hostiteľku. Je perfektný!

Kedy mi tak zvládneme situáciu, situácie, aj tie ťažké? Ježiš bol v „rukách Otca“. Nechal to na jeho réžiu. Preto zniesol Máriinu dôvernosť, ktorá pomazala Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. Domnievam sa, že vyraz „zniesol“, by sa dal nahradiť slovom „pretrpel“ – aspoň my muži to tak berieme. Zniesol aj Judášovu „neomalenosť“, hrubosť a sebeckosť.

Už asi vieme, v akej situácii máme byť správni muži a správne ženy. Preto som „správnosť“ rozdelil na mužskú a ženskú, lebo tá sa vždy nezhoduje. Žiadne muž by napríklad nekonal ako Mária. Ale byť mužom, neznamená byť ako Judáš.

Turzovka, Dom sv. Jozefa, 15.4.2019

Úvahu nad dnešnými čítaniami môžete nájsť aj na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/181-pondelok-velkeho-tyzdna

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/715-pondelok-velkeho-tyzdna-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1290-pondelok-velkeho-tyzdna-3

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1674-pondelok-velkeho-tyzdna-4

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.