Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Ez 37, 21-28, Jn 11, 45-56 

Čudné protiklady!

Tak nejako by sa mohol definovať človek. Od príťažlivosti nahor (duch), po príťažlivosť nadol (telo), od túžby po jednote, po trhanie jednoty.

Toto jednoznačne zaznieva v dnešnom Božom slove.

Prorok konštatuje rozdelenie národa a zároveň hovorí o mesiášskych časoch, keď bude jednota:

- zhromaždím ich zovšadiaľ a privediem ich do vlastnej krajiny a urobím z nich jeden národ v krajine,

- Všetkým bude vládnuť jeden kráľ a už nebudú viac dva národy, ani sa nebudú deliť na dve kráľovstvá

- Môj služobník Dávid bude ich kráľom a všetci budú mať jedného pastiera

Evanjelium hovorí, že Mesiáš prišiel a predsa je rozdelenie:

- Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil Ježiš, uverili v neho. No niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil.

- A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú.

Kedy bude vytúžená jednota? Ak sa ľud priblíži k Bohu.

- Vyslobodím ich zo všetkých neverností, ktorými sa prehrešili, očistím ich a budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom

- Budem bývať s nimi, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom

- Zhromaždí Izraela ten, čo ho rozptýlil, bude ho strážiť ako pastier svoje stádo

Ľudia sa však nezjednotili ani v čase príchodu Mesiáša, hoci veľkňaz toho roka prorokoval, že Ježiš má zomrieť za národ, a nielen za národ, ale aj preto, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti.

Zjednotil Ježiš ľudstvo? To je úplne v takej pozícii ako človek – jednotlivec, ako som ho v úvode definoval. Veď ľudstvo tvoria jednotlivci. Chce sa zjednocovať, ale za ziskom, pod nadvládou skupiny „mocných“. Vidno to v Európe a ešte viac na Británii a jeho brexite. Čo chce?

Aké je pôsobenia Ježiša? Dokázal niečo s ľudstvom? Samozrejme, vytvoril Cirkev, zjednotil v nej ľudstvo. Prirodzene tých, ktorí chcú. A aj kresťania sa trieštia. Ježiš ponúka jednotu, spoločenstvo.

Aká bude budúcnosť? Tu môže predpovedať postrehom z dnešného evanjelia: Blízko bola židovská Veľká noc a mnohí z toho kraja vystupovali pred Veľkou nocou do Jeruzalema, aby sa očistili. Hľadali aj Ježiša. A ako stáli v chráme, navzájom si vraveli: „Čo myslíte? Príde na sviatky?“ Ježiš prišiel aj keď ho to stálo život. A stále prichádza, kráča dejinami. Zjednocuje tých, ktorí prichádzajú očisťovať sa. Čo myslíte? Príde aj zajtra a pozajtra? Samozrejme. Záleží od toho, koľkí ho prijmú. Od toho záleží jednota ľudstva a jeho budúcnosť!

 Turzovka, Dom sv. Jozefa, 13.4.2019

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/184-sobota-po-5-postnej-nedeli-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1669-sobota-po-5-postnej-nedeli
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.