Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Dan 3, 14-20. 91-92. 95, Jn 8, 31-42

Otroctvo sa v modernej civilizovanej spoločnosti odsudzuje, ako niečo tmárske a zločinné.

Aj my sa priraďujeme k takejto spoločnosti a otroctvo nám je protivné.

Zbavili sme sa otroctva a otrokárstva? Nie! Žiaľ, sú otrokári, ktorí unášajú dievčatá na nútenú prostitúciu, deti na prácu. Sú otroci aj otrokári.

Čo konkrétne my? Viem, môže nás to podráždiť ako Židov, keď im Ježiš povedal: Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Odpovedali mu: „Sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Akože hovoríš: ‚Budete slobodní?!‘“ Sme otroci a otrokári? Nezotročujeme niekoho? Napríklad ak chceme aby nám patril, robil podľa nás. Nie sme sami otroci niečoho, niekoho? Sme slobodní?

Čo považuje Ježiš za slobodu? Židom, ktorí mu uverili povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, a pravda vás vyslobodí.“ Ježiš hovorí, že nie národnooslobodzovací boj, vzbury, ale pravda nás vyslobodí. A hovorí, že slobodu dosiahneme ak budeme jeho učeníkmi a ostaneme v jeho slove, teda poznáme jeho slovo.

Najskôr sa otestujme, či nie sme otrokmi. Ježiš nám povedal: Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrok. Hriešnik nemôže byť slobodný, nemôže prísť ani k pravde. Keby poznal pravdu, vedel by, že je hriešnik.

Všimnime si hrdinskú slobodu troch mladíkov v prvom čítaní: Sidrach, Mizach a Abdenago odpovedali Nabuchodonozorovi: „Na toto ti nemusíme odpovedať; totiž či nás náš Boh, ktorého uctievame, môže zachrániť z rozpálenej pece a či nás vyslobodí z tvojej ruky, kráľ. Aj keby to neurobil, vedz, kráľ, že tvojich bohov si nectíme a zlatej soche, ktorú si postavil, sa neklaniame.“ Spútaní, a akí slobodní!

 Židia sa odvolávajú na Abraháma. Ježiš im povedal: „Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove. Abrahám nebol otrok! Odišiel od pohanov a veril v jedného Boha. V spore so synovcom Lotom ustúpil a zobral horšie pastviny. Bol slobodný aj od mamony. Dôveroval Bohu. To je sloboda Božích detí.

Turzovka, 10.4.2019

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/724-streda-po-5-postnej-nedeli

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1295-streda-po-5-postnej-nedeli-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1666-streda-po-5-postnej-nedeli-3
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.