Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Dan 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62, Jn 8, 12-20

Kto si prizná, že je vo tme?

Nemyslím samozrejme na tmu, ktorá sa definuje ako nedostatok fotónov. Tú si bez problémov priznáme keď v nej tápeme a hľadáme nejaké svietidlo. Myslím na tápanie v živote. Najlepšie to vidíme u politikov – každý má svoju pravdu. Keď ich počúvame kladieme si otázku, koľko je právd a kto je v tme. A každý sa tvári, že má svetlo. Badať to aj u „závislákov“ v určitom štádiu (v mnohých prípadoch stále) – nepriznajú si, že sú otrokmi, u zatvrdlivých hriešnikov, u puberťákov...

Do tejto kategórie patria i starci z Danielovho príbehu o starcoch a Zuzane (1. čítanie) a tiež mnohí oponenti Pána Ježiša. V mnohých prípadoch tam patríme aj my. Prirodzene si to nepriznávame.

Kde nájsť to duchovné svetlo, ako sa k nemu prepracovať? Pán Ježiš farizejom i nám povedal: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života. A práve k nasledovaniu pána Ježiša by sme potrebovali svetlo. Čo nám naznačuje dnešné evanjelium, pri tomto hľadaní svetla?

Moje svedectvo je pravdivé, lebo viem, odkiaľ som prišiel a kam idem. Budeme mať svetlo života ak si uvedomíme odkiaľ som prišiel a kam idem. Uvedomenie si, že som vyšiel od Boha a idem k nemu nám v mnohom pomôže. Skonkretizujme si to ešte tým, že si uvedomíme, že sme tu vďaka rodičom, ktorých nám dal Stvoriteľ. Zmení to náš postoj k nim. V tom prípade sa nám objaví svetlo vo forme vďačnosti, úcty a starostlivosti voči nim.

Ja nesúdim nikoho – odkazuje nám Ježiš. Jasný odkaz. Ešte spresnenie: Keďže on vidí do srdca, nebudem súdiť ani v srdci – mysli.

Nie som sám, ale ja a Otec, ktorý ma poslal – Ani my nie sme sami. Žijeme v prítomnosti Najsvätejšej trojice a to je obohacujúce – dáva svetlo nášmu životu.

Ja sám vydávam svedectvo o sebe a vydáva o mne svedectvo aj Otec, ktorý ma poslal. Aj my sme poslaní od Boha, aby sme vydávali svedectvo pravde a boli svetlom.

Ježiš bol preto svetlom a vydával svedectvo pravde, lebo nehľadal seba, nehľadal svoju slávu, prišiel sa obetovať. A robil to do konca, kým neprišla jeho hodina.

Turzovka, Dom sv. Jozefa, 8.4.2019

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.