Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Est 4, 17n. p-r. aa-bb. gg-hh, Mt 7, 7-12

Pred troma rokmi som zakončil úvahu o modlitbe touto poznámkou: Duchovní autori spísali rôzne pravidla na rozlíšenie správnej a nesprávnej modlitby, ale o tom inokedy. Viď link dole).

Dnes som sa k tomu dostal.

Takže: Pravidlo na rozlíšenie správnej a nesprávnej prosby

Za Kristom prichádzala veľká väčšina ľudí s prosbou za uzdravenie v chorobe (navráte­nie zraku, sluchu, vyliečenie z malomocenstva, porážky, posadnutia...). Niekedy uzdravoval aj z vlastnej iniciatívy (Petrovu testinú, posadnutého v Týre, kriesenie mŕtvych, raneného Malchusa...) Tak zázračne rozmnožil aj chleby.

Nie­ktoré prosby zásadne odbil (Kto ma ustanovil za sudcu medzi vami – keď ho žiadali podeliť dedičstvo - Lk 12:14), alebo ich nevypočul hneď a tak, ako by si ľudia želali (Matka Zebedejových synov - Mt 20,20-23).

Ako sa teda máme vyznať v hodnotení prosieb v modlitbe?

Základné pravidlo sta­novil sv. Augustín: Smieme sa modliť za to, po čom smieme túžiť, čo smieme želať sebe i druhým.

Rozhodne sa vylučuje modlitba za niečo zlé – to je nám úplne samozrejmé. Predsa sa tomu venuje sv. Gre­gor Nysénsky. Ironicky hovorí proti tým, ktorí by chceli uškodiť blížnemu modlitbou Otčenáša: Akého to otca vzývaš? Nie toho, ktorý je v nebesiach a dáva len dobré! Tvoj otec, od ktorého si žiadaš zlo, je Satan, duch nená­vistí... Modlitbu za vedomé zlo Boh nevypočuje, veď ho taká prosba uráža a je hriešna.

Takéto modlitby sa vyskytuje, ako dúfame, veľmi zriedkavo a prezrádzajú zvrátený charakter. Často si však želáme dosiahnuť to, v čom nič zlého nevidíme: mať úspech, peniaze, miesto. Smieme sa za to modliť?

Podľa zásady sv. Augustína nie je, pochopiteľne, nič zlého v prosbe o to, po čom dovolene túžime. Predsa však má úsilie o podobné hodnoty svoje hranice. Ne­smieme chcieť zbohatnúť krádežou, dostať sa na lepšie miesto podvodom, starať sa o hmotné, časné veci na ujmu duchovného života, večnosti. Práca a snaha o niektoré hodnoty sa musí zastaviť tam, kde by už neboli dobrom, ale skôr zlom.

Prosebná modlitba chce zapojiť i Boha do životného úsilia o úspech a blahobyt. Je možne sa o to modliť?

Áno, ale musí byť vždy podmienečná. Vždy sa v nej myslí na to, čo je tak pekne vyjadrené v novéne na počesť sv. Františka Xaverského: Ak nie je to, o čo prosím na spásu mojej duše, potom ťa žiadam, vypros mi niečo iné, potrebnejšie!

Potom by sa, pravdaže, zdalo, že je dokonalejšie nič si nevyberať a ani za nič určité, konkrétne neprosiť. Isté je, že čím je kto dokonalejší, tým býva aj indiferentnejší. Málo mu záleží na tom, o čo sa toľko starajú svetskí ľudia.

O sv. Gertrúde sa píše, že častejšie sľubovala zná­mym, že sa bude za ich záležitosti modliť. Sotva sa však dala do modlitby, zabudla na všetko. Boh ju však napriek tomu vypočul.

Niet preto divu, že sa zdá niektorým ľuďom dokona­lejšie, keď nebudú za nič zvláštneho prosiť. Už Sokrates vravieval, že stačí modlitba za to, aby nám boli bohovia milostiví. Dajú sa v prospech toho uviesť i texty Písma, napr. z listu Rimanom (8, 26): Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť.

Keby sme však vzali takú indiferenciu celkom dô­sledne, potom by nič nezostalo z prosebnej modlitby, ktorá je predsa vo všetkých náboženstvách taká rozšírená a potvrdená v evanjeliu: Dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe (Mt 21, 22). Aj dnes sme počuli: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.

Cirkev teda odob­ruje prosby za všetko dobré i za všetko, čo za dobré po­važujeme, ak sa to deje s dodatkom, ktorý vyjadril Ježiš na Olivovej hore: Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Taká modlitba je vždy vypočutá, i keď hádam ináč, než sme mysleli. Účin­ná je totiž iba tá prosba, ktorá je s Kristom a v Kristovi.

Ešte aktuálna téma. V prvom čítaní sme počuli: Kráľovná Ester v smrteľnom nebezpečenstve, ktoré hrozilo jej národu, hľadala útočište u Pána. Blížia sa prezidentské voľby. Ako k nim pristupujeme. Dávame naše rozhodnutie do modlitby? A modlíme sa za národ? Ester sa modlila: Ale nás vysloboď z rúk našich nepriateľov, náš zármutok obráť na radosť a naše bôle na zdravie.

Turzovka, 14.3.2019

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/222-stvrtok-po-1-postnej-nedeli

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/576-stvrtok-po-1-postnej-nedeli-2
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.