Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Jon 3, 1-10, Lk 11, 29-32 

Už tretíkrát v tomto pôste porovnávam postoj Starého zákona a Nového k pokániu.

Považujem to za dôležité, ak chcem nájsť podstatu pokánia a vlastne vzťahu k Bohu.

Starý zákon chce pokáním zmeniť Boha, jeho postoj k človeku. Zaznelo to aj u proroka Jonáša. Ninivský kráľ nariadil pokánie pre ľudí i zvieratá. Výsledkom toho mala byť zmena Boha voči človeku: Ktovie, možno Boh zmení svoje rozhodnutie a odpustí nám, odloží svoje rozhorčenie a nezahynieme.“

A čo Nový zákon, konkrétne evanjelium - Ježišova požiadavka? On očakáva zmenu človeka. Jeho prvé slová ako ich zaznamenal Marek: Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu (1,15). Priblížilo sa Božie kráľovstvo - dá sa povedať i takto: Boh sa priblížil. Ježiš je dôkazom toho, že Boh miluje človeka. Nikodémovi povedal: Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život (Jn 3,16). Ježiš sa za nás obetoval. Človek je ospravodlivený (urobený spravodlivým - nový teologický pojem), Boh „uzmierený“. Pokánie je obrátenie človeka, nie Boha!

Domnievam sa, že je to vyjadrené aj v dnešnom evanjeliu: ...a tu je niekto väčší ako Šalamún; ...a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš. Podľa toho, robiť pokánie znamená byť v tom „tu“, prítomnosti Ježiša. Keď vyčítajú Ježišovi, že jeho učeníci sa nepostia povie: Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť (Mt 9:15).

Vari sa môžu svadobníci postiť, kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť. No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v ten deň, sa budú postiť (Mk 2:19-20).

Ježiš im povedal: "Vari môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v tých dňoch sa budú postiť. (Lk 5:34-35)

Traja evanjelisti spájajú pôst s Ježišovou prítomnosťou, respektíve stratou. Teda pokánie má za cieľ stretnúť sa s Bohom, byť v jeho prítomnosti, žiť s nim.

Málo si všímame text – slova Jána Krstiteľa hlásateľa pokánia. Prečítajme si ich v tejto súvislosti: Ženích je ten, kto má nevestu. A ženíchov priateľ, ktorý je pri ňom a počúva ho, veľmi sa raduje zo ženíchovho hlasu. A táto moja radosť je úplná. Ján je Ježišov priateľ. Teší sa z jeho prítomnosti. Dáva mu svoj hlas. Ako samozrejmosť dodáva tu priam mysticko-asketickú vetu: On musí rásť a mňa musí ubúdať. (Jn 3:29-30)

Prežívame pôst, prežívajme ho tak, aby sme ho prežívali v priateľstve s Ježišom. Aby sme dorastali do tohto priateľstva.

Turzovka, 13.3.2019

Pozri tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/223-streda-po-1-postnej-nedeli

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/577-streda-po-1-postnej-nedeli-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1632-streda-po-1-postnej-nedeli-3

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.