Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Lv 19, 1-2. 11-18, Mt 25, 31-46

Mnohí autori fabulujú príbehy o Ježišovi akoby opäť navštívil zem.

Niekedy ich závery sú naivné, niekedy až neevanjeliové.

Skúsme popustiť uzdu našej fantázii a predstaviť si, žeby teraz prišiel na svet, do nášho prostredia. Vlastne, nie, nejdem tak fantazírovať, držme sa striktne Ježišových slov. Veď vidíme, že Ježiš vlastne vôbec neodišiel, že je tu medzi nami. Dokonca reálne - v Eucharistii. A to si málo uvedomujeme. Keby ste prichádzali do jedného kostolíka 20 minút pred svätou omšou, domnievali by ste sa, že sa tam tety vadia. Zážitok z poslednej návštevy; Jedna sedí v prvej lavici, druhá v poslednej a rozprávajú sa. Počuť ich až von. Vôbec si neuvedomujú, že je tam Ježiš. Samozrejme, Ježišovi to, myslím, nevadí. Ale preto sa ide do kostola, aby sme si uvedomovali jeho prítomnosť. Až keď som si kľakol pred bohostánok a farizejsky zbožne tam zotrvával, prestali. Dlhšie tam nemali Eucharistiu, nezvykli si. Ako je to u nás? Tu sme v posvätnom tichu, ale badať mnohých návštevníkov, že si všímajú kdečo iné, len nie bohostánok. Tí čo sedia na lavičke pri stene pri vchode sa nezdajú byť sústredení. Keď niekto príde do kostola, štuchnú sa poukazujúc na prichádzajúcu, šepkajú si o nich. Je to tam „uvítací výbor“.

To by bola reálna prítomnosť v Eucharistii. Ako je ešte Ježiš prítomní v tomto svete, našom prostredí? Voláme to mystická prítomnosť. Aká je ako? Presne taká, ako sme to počuli v dnešnom evanjeliu. Pripomeňme si to: Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘ Jednoducho vyjadrené: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘ Predtým povedal: Veru, hovorím vám. To veru znamená, naozaj, skutočne. Zdôrazňuje to.

Aby sme jeho slova brali vážne povedal to i v negatívnej forme: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘

Nepopúšťajme uzdu fantázii, ostaňme v realite: Niekomu pomôžem, alebo ho odmietnem – robím to Ježišovi. Ohovorím, alebo zastanem ho, nahnevám sa, alebo som láskavý... To robím Ježišovi. Nesúhlasíte s mojim vysvetlením? Prečítajte si dnešné evanjelium!

 Turzovka, 11.3.2019

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/225-pondelok-po-1-postnej-nedeli

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/586-pondelok-po-1-postnej-nedeli-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1134-pondelok-po-1-postnej-nedeli-3

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1630-pondelok-po-1-postnej-nedeli-4
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.