Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 58, 1-9b, Mt 9, 14-15

Na Popolcovú stredu ma oslovil posun dôvodu pôstu v popise Joela a Pavla.

Prorok Joel hovorí: Kto vie? Možno zmení svoje rozhodnutie a odpustí nám a zanechá po sebe požehnanie... Očakávanie zmeny Boha!

Apoštol Pavol prosí: Sme Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom! Očakávanie zmeny človeka!

Rozhorľoval som sa nad tým, vysvetľoval, a márne. Keď som konzultoval príhovor s poslucháčmi, nenašiel som odozvu na túto myšlienku. A to sa mi zdá podstatné. Preto sa k tomu vraciam.

Prečo došlo k tomuto posunu? Pavol to vysvetľuje. Lebo Boh Ježiša, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Už sme ospravodlivení! Za Joela to ešte tak nebolo, Ježiš sa ešte neobetoval. To znamená, že už nepotrebujeme, aby sa menil Boh, ale my! Aby sme sa my s nim zmierili Samozrejme toto všetko je z pohľadu časovosti človeka..

Z tohto pohľadu sa zamyslíme nad evanjeliom: K Ježišovi prišli Jánovi učeníci s naivnou, detinskou otázkou: Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia? No povedzte, potrebovali sa apoštoli postiť – teda zmierovať s Bohom? Veď s nim boli. Ježiš hovorí: No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť. Ježiša im zoberú, potom sa budú postiť, budú potrebovať bojovať o jeho prítomnosť v ich živote.

Ježiša im ukrižovali, oni sa rozpŕchli. Aké pokánie musel potom robiť Peter, Tomáš, koľko sa „postiť“ – v širšom zmysle, aby ho našli. Ale pri tom pokání nepotrebovali, aby sa zmenil Ježiš, ako hovoril Joel, ale aby sa zmenili oni.

No a my? Potrebujeme sa postiť, aby bol Ježiš v našom živote. Pozor: On s nami je, len aby sme ho my vniesli do nášho života!

Ako? To nám hovorí prvé čítanie: A nie toto je pôst, aký som si vyvolil: rozviazať putá nespravodlivé, uvoľniť povrazy otroctva, zlomených prepustiť na slobodu a rozlámať všetky okovy? Lámať hladnému svoj chlieb, bedárov bez prístrešia zaviesť do svojho domu? Ak uvidíš nahého, zaodej ho, a pred svojím blížnym sa neskrývaj. Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a rana sa ti rýchlo zahojí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a Pánova sláva za tebou. Vtedy budeš volať a Pán ti odpovie, budeš kričať o pomoc a on ti povie: ‚Tu som.‘“

Staškov, 8.3.2019

Úvahu nad dnešnými čítaniami môžete nájsť i na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1138-piatok-po-popolcovej-strede-3

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/593-piatok-po-popolcovej-strede-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/228-piatok-po-popolcovej-strede

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1626-piatok-po-popolcovej-strede-2018
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.