Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sir 5, 1-10 Mk 9, 41-43. 45. 47-50

Rozprával som často s profesorom, ktorý prednášal na zahraničných univerzitách a dizertačnú prácu o práve spoločnosti na trest smrti obhajoval na Gregoriánskej univerzite v Ríme.

Jeho práca bola preložená do viacerých jazykov.

Raz mi otvoril oči jednou poznámkou: Dnes ľudia posudzujú všetko iba zo svojho pohľadu, terajšími hodnotami. Viete sa pozrieť napríklad na stredovek zo zorného uhla vtedajšej doby? Čo bolo vtedy najvyššou hodnotou? Predsa Boh, večný život! Preto samozrejme kládli dôraz na iné veci!

Ozaj, čo považujeme za najvyššiu hodnotu? Peniaze, život, zdravie...?!

Asi nám bude ťažko pochopiť slova dnešného evanjelia:

Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju...

Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju...

A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho...

Samozrejme, že Pán to nemyslí doslova. Veď vieme (a Pán to vedel ešte lepšie), že nás zvádzajú nie jednotlivé údy, ale naše „ja“. Veď nie noha je vinná že ideme za zlom, nie ruka je na vine, že urobíme zlo, nie oko je vinné, že nasledujeme zlo. Čo je to naše „ja“. Nuž, to podstatné v nás – duch, duša, srdce (v biblickom význame).

Dnes sme tiež počuli: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu. Odmenu nedostane ruka, ale naše „ja“.

Pozor! Aj keď to Pán nemyslí doslovne, neznižuje to vážnosť hriechu a potrebu chrániť sa ho! Tu sme pri - v úvode spomínaných - hodnotách. Pre Ježiša je najvyššou hodnotou človek – jeho záchrana. Nielen telo, nielen zdravie, nielen záchrana pre tento svet. Jemu ide o šťastie človeka – stále (večné) šťastie. Preto: ...pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora.

Ako to povedal spomínaný profesor? Dnes ľudia posudzujú všetko iba zo svojho pohľadu, terajšími hodnotami. Všimli ste si prvé čítanie? Ako múdro vedeli posudzovať život ešte pred Kristom!

Nespoliehaj sa na svoju silu a neoddaj sa vášňam svojho srdca; nehovor: „Kto má moc nado mnou?“ alebo: „Kto ma bude súdiť za moje skutky?“... Ako šité na nás, našu spupnosť, naše skorumpované súdnictvo, politiku...!

Alebo ďalej, aby nezostali nepovšimnutí ekonómovia a bankovníctvo: Nespoliehaj sa na nespravodlivo získané bohatstvo, nepomôže ti v deň pohromy.

 Veru múdry bol ten dávny národ, alebo aspoň niekto v ňom...

 Turzovka – Dom sv. Jozefa, 28.2.2019
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.