Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Môj prvý šéf bol v Lurdoch.

V tom čase to bolo niečo priam neslýchané. Málokto sa totiž vtedy dostal za hranice. Preto nečudo, že sa ho kolegovia i farníci pýtali ako bolo, či nevidel nejaký zázrak.

Lurdy máme spojene so zázrakmi uzdravenia. Všetci, ktorí ste prišli, aby vám bol vyslúžená sviatosť pomazania chorých by ste chceli byť zdraví. A nie je to zlá túžba. Pán Ježiš keď posiela apoštolov, káže im uzdravovať. Evanjelisti o tom píšu: Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali (Mk 6:13). Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu (Mt 10:1). A apoštolom sa to i darilo: Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali (Lk 9:6). Dokonca i po Ježišom odchode do neba: Aj z miest okolo Jeruzalema sa zbiehalo množstvo ľudu, prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci sa uzdravovali (Sk 5:16). Je zaujímavé, že Pavla vedú spútaného do Ríma a on na Malte, po stroskotaní uzdravuje. Tam prichádzali chorí z ostrova a uzdravovali sa (Sk 28:9).

Bola a je to aj prax Cirkvi. Jakub píše: Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene (Jak 5:14).

Každý kňaz môže svedčiť ako výnimočne pomohlo pomazanie chorých. Ale je to predsa ojedinele. Prečo? Máme malú vieru. My vysluhovatelia, ako aj prijímatelia tejto sviatosti. Niekedy však aj úprimne veriaci ľudia neprosia o zdravie. Skôr to obetujú Bohu. Pridávajú sa k Ježišovmu utrpeniu podľa slov sv. Pavla: Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev (Kol 1:24).

Pekným príkladom je Nancy Hamiltonová, ktorá sa narodila s vážnou diagnózou, ktorá ju postupne pripravila o obe nohy. Napriek „výnimočnému" zdravotnému stavu tak dokonale zvládala svoju životnú rolu, že nielenže nevzbudzovala poľutovanie, ale sama strhávala iných k úprimnej radosti zo života. Veľmi chcela ísť do Lúrd. Predstavte si, že tam nešla prosiť o zdravie, ale „pozrieť Pannu Máriu“. Napriek tomu, že sa tam ťažko dostala, tešila sa tam, naraz požiadala matku, aby predčasne odišli. Až v lietadle sa priznala: Bola som v pokušení prosiť Pannu Máriu o zdravie. Hrdinské dievča.

Proste, prosíme o zdravie. I o zázrak. Keď nepríde, snažme sa však aj o prijatie našich slabosti a chorôb.

Turzovka, 11.2.2019

O Panne Márii Lurdskej pozrite: https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/594-panna-maria-lurdsa

Úvaha na feriálne čítania: https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/244-pondelok-5-tyzdna

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.