Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Je obdivuhodné čo dokážu niektorí ľudia obetovať pre vieru. A akou je pre nich silou!

Mnohým pomáha i v trápeniach byť vyrovnaní a spokojní. Možno aj takto: Vystúpi zo super buráku mladík, tip-top oblečený, zlatom ovešaný, nagelovaný, potetovaný a je mrzutý, nespokojný a drzý. Vedľa ide pán s barlami a z jeho tváre sa zračí spokojnosť. Patrí do Rodiny nepoškvrnenej. Všetko denne obetuje Bohu. Je to vnútorná sila. Napríklad jeden z dnešných oslávencov, japonských mučeníkov, trinásť ročný chlapec Anton sa tešil, keď videl kríž na ktorom mal umrieť (pozrite linku nižšie).

Prirodzene je to Božia sila v človekovi, že dokáže premôcť strach zo smrti a pre vieru položiť život.

Ako sa získava táto sila?

Všetci dnešní mučenici ju mali v takej miere, že kati urýchlili popravu, lebo pre divákov, pre ktorých to malo byť odstrašujúce, toto svedectvo bolo natoľko silné, že sa klonili k viere.  

Kde sa berie táto sila?

Jedine zo vzťahu s Bohom. Základom je modlitba. Ján Palyga SAC v knižke: Mládež sa pýta, v kapitole Prestala som sa modliť, uvádza:

  V ostatnom čase som sa prestala modliť. Kedysi som odriekala desiatok ruženca, teraz to nerobím. V tejto chvíli si nedokážem uvedomiť, kedy sa to stalo. Zdá sa mi, že upadám do akejsi prázdnoty. Ako sa vrátiť k modlitbe? Lebo bez nej a bez viery nedokážem žiť.

Darinka, 17-ročná

  Drahá Darinka

  Je na to iba jedna rada: začať sa modliť. Môžeš to robiť za pomoci naučených modlitieb, náboženskej knihy, sama, alebo spolu s inými. Modli sa nahlas, alebo potichu, modli sa systematicky ráno, alebo večer, raz, alebo niekoľko ráz denne. Začínajúc modlitbu, musíš si uvedomiť, že stojíš pred tvárou Boha, že ty hovoríš a On počúva. Vtedy mu môžeš predkladať svoje problémy a taktiež záležitosti iných. Môžeš sa modliť za živých i mŕtvych, za rodičov, za pokrvných a známych. Môžeš zvelebovať Boha, ďakovať mu za všetko, čo si od neho dostala. Na jedno treba pamätať, treba rozhodne byť v stave milosti posväcujúcej. Počas modlitby musí tiež byť čas na to, aby si sa započúvala do toho, čo ti chce povedať Pán Boh. Ide o to, aby sme vtedy, keď sa modlíme, neprehovárali Pána Boha, ale aby sme aj Jemu, hoci iba na chvíľu dali slovo. On nám predsa má veľa čo povedať.

  A to je vlastne všetko. Začni sa modliť tak, ako dokážeš, vtedy sa ti vráti radosť z viery a milosť modlitby. Zasa prázdnotu, ktorú si spomínala, vyplní prítomnosť Boha, svetlo a nádej.

  Venujem ti úvahu o každodennej modlitbe:

 Každodenná modlitba, si obnosená, úbohá, opotrebovaná.

 Vznešené myšlienky prichádzajú len ťažko.

 Najmenších pocitov už v tebe niet.

 Nie si symfónia v štíhlej katedre,

 ale si modlitbou vernosti.

 Posväcuješ staré hodiny,

 nechceš prežiť, ale chváliť Boha.

 Nehľadáš dôkazy, chceš iba vieru.

 Tvoj krok býva znudený,

 ale neustále ideš.

 Bývaš iba modlitbou perí,

 lebo srdce je často pusté,

 ale dobré je aj to.

 Lebo čo je v ústach, to môže byť aj v srdci.

 Horšie by bolo, keby človek onemel.

 Každodenná modlitba, ktorá nikdy neumĺkneš,

 okrem unudenia a ochablosti.

 Si ako lúč, ktorý rozjasňuje mraky,

 ako kvet, ktorý teší oči,

 ako úsmev dieťaťa, čo rozvraví srdce.

 Každodenná modlitba, buď vždy na mojich perách!

Čo myslite, čo bol základ sily mučeníkov? Bola to modlitba, hlboký vzťah ku Kristovi.

Viem, že pre mnohých, zvlášť mladých, stačí poznámka „svätuškár(ka)" a je po vyznaní. Mnohí sa snažia priam papagajsky kopírovať celebrity, ktorí sa predvádzajú a sú povrchní.  Omnoho príťažlivejšia a stála je vnútorná sila, ktorú ukázali aj dnešní oslávenci.

Viac o dnešných svätcoch sa môžete dočítať i na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1173-pavol-miki-a-spolocnici

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/248-sv-pavol-miki-a-spolocnici

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1606-sv-pavol-miki-a-spolocnici-2

Úvahu nad dnešnými čítaniami môžete nájsť na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/250-streda-4-tyzdna

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/604-streda-4-tyzdna-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1179-streda-4-tyzdna-3

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.