Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Spomedzi všetkých tvorov jedine človek si uvedomuje smrť a lúči sa so zomrelými.

U slonov vidno nejaké rituály pri úmrtí člena stáda a aj určite „odpratávanie“ z ich teritória. Ale iba človek – vo všetkých kultúrach – sa pietne lúči s mŕtvymi, pochováva ich, stará sa o ich hroby. Je to ľudské a samozrejmé, máme to zakódované. Uľavujeme si tým smútok, bôľ nad odchodom blízkych a prejavujeme im tým vďačnosť.

To robíte aj vy, ktorí ste sa prišli rozlúčiť s našim zosnulým príbuzným, spoluobčanom a keďže bol pokrstený aj farníkom.

Pri tejto rozlúčke tu zazneli modlitby, Božie slovo a aj po tomto príhovore budeme v modlitbách pokračovať. Je to kresťanská rozlúčka. Čo môže priniesť nám i zosnulému?

Nám, utíšenie bôľu.

Veď Božie slovo nám dalo nádej. Hovorilo nám o Ježišovej obeti, pripomenulo nám, že Ježiš prišiel medzi nás aby nám dal nádej na život s nim. Naša modlitba – ako odpoveď na Božie slovo, je znakom, že niečo z Božieho slova sme prijali – ináč by sme sa zbytočne modlili.

O čo môže priniesť pre zosnulého?

Jeho rakvu sme kropili vodou a budeme tak robiť na cintoríne nad jamou. Toto kropenie nám pripomína krst. I jeho krst. Sme pokrstení. Stali sme sa vtedy Božími synmi a dcérami. Tvoríme odvtedy jednu rodinu – Cirkev. A s Cirkvou vo Verím Boha vyznávame: Verím v Boha Otca všemohúceho... verím v spoločenstvo svätých... So zosnulým tvoríme spoločenstvo, ako aj s tými, ktorí nás predišli a sú v Božom kráľovstve a prihovárajú sa za nás. A tak naše modlitby, tento prejav lásky, že sme sa s nim prišli rozlúčiť, mu pomáha na ceste do Kráľovstva lásky.

Preto s láskou a s dôverou v Pána života pokračujme v modlitbách.

Turzovka, 1.2.2019

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.