Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Hebr 10, 11-18, Mk 3, 1-6

  Život kresťana, jeho vnútorný rozvoj si vyžaduje poznávanie seba samého cez poznávanie Tvorcu.

A k tomu potrebujeme Božie slovo. Uvažovali sme o tom začiatkom mesiaca. Sebapoznanie je dôležite, aby sme sa stali úrodnou pôdou pre počuté Božie slovo.

  Pán Ježiš v dnešnom podobenstve o rozsievačovi totiž ukazuje úzku závislosť medzi účinnosťou Božieho Slova a úrodnosťou pôdy srdca, na ktoré padá. Prejavenie sa moci Božieho Slova závisí od úrodnosti pôdy. Ak pôda nezodpovedá alebo je nezodpovedne pripravená, skalnatá, zarastená burinou, udupaná, Božie Slovo sa stane neúčinné, ale ak je pôda úrodná - Božie Slovo môže prejaviť celú svoju moc, ktorá premieňa život človeka. A tak prichádzame k jednej z najdôležitejších otázok na celý náš život: Aká je pôda môjho srdca a ako ju urobiť ešte úrodnejšou?

  Poznaniu Boha a jeho slova musí zodpovedať poznaniu pôdy srdca, poznanie seba samého. Preložené do nášho bežného života: Musím vedieť, čo Boh odo mňa čaká. Nie je to nič, čo by bolo nad moje sily, lebo on mi rozumie lepšie, ako ja sebe! Božie slovo však môže vo mne aktivovať nepoznané schopnosti a danosti. Autentické otvorenie sa Božej prítomnosti a jeho účinkovaniu si od nás vyžaduje pravé a hlboké vedomosti o sebe. Intímny, dôverný kontakt s Bohom, vnikanie do jeho tajomstva sa odohráva pri súčasnom vnikaní do seba a chápaní seba samého. Ak vniknem do Božieho slova autenticky a s odvahou, podrobím sa jeho hodnoteniu, vtedy mi ono odkryje pravdivý obraz Boha Stvoriteľa a pravdivý obraz človeka i stvorenia. Božie Slovo hovorí človeku, čím je on sám a čím je ten, ktorý ho stvoril z lásky a predurčil na lásku.

  Božie Slovo nám najprv odkrýva našu skutočnú veľkosť, ktorá vyplýva z veľkosti samého Stvoriteľa, pretože človek je obrazom Boha. Vďaka Božiemu Slovu odkrývame v sebe najhlbšiu túžbu - túžbu po nekonečnom, večnom Bohu, odkrývame túžbu po tom, od ktorého pochádzame a ku ktorému neustále, hoci aj podvedome smerujeme. Volám to príťažlivosť nahor.

  Vďaka Božiemu Slovu odkrývame tú hĺbku srdca v nás, ktorú môže vyplniť len Bon sám, jeho nekonečná, večná Láska. Božie Slovo nám ukazuje nepokoj ľudského srdca, ktoré sa ešte úplne nezverilo Bohu.

  Nie je jednoduché ani ľahké zakusovať denne najhlbšie túžby a priania, pretože najčastejšie sú zahrabané pod „popolom povrchnosti“ (T. Merton). Práve Božie Slovo nám pomáha vniknúť do nášho „popola povrchnosti“ a objaviť celý náš vnútorný neporiadok, naše pokrytectvo, mnohé podvedomé motívy konania, ničivé žiadostivosti, životné zranenia, krivdy, skrátka všetko, čo nás robí neschopnými denne zakusovať v sebe najhlbšie túžby. Pod „popolom povrchnosti“ leží však „diamant“ - duchovnosť človeka, miesto intímneho dialógu stvorenia so Stvoriteľom.

  Bolo by dobré odkryť moju základnú túžbu - túžbu po Bohu, aby som celým svojím životom slobodne smeroval k Prameňu, z ktorého som vyšiel - k Stvoriteľovi.

Budem prosiť Boha, nášho Pána, o milosť, aby sa všetky moje úmysly, rozhodnutia a činy zameriavali len na službu a chválu Božej veľkosti.

  Budeme prosiť o milosť hlbokého - vnútorného otvorenia sa Božiemu Slovu, aby mi pomohlo poznať a pochopiť seba samého; aby som mohol odhaliť svoju najhlbšiu túžbu - túžbu po Bohu, túhu po ňom, a aby som videl všetko, čo ma od neho oddeľuje. Budeme prosiť aj o poznanie pôdy nášho srdca a pýtať sa, či je schopná prijať zrno Božieho slova a priniesť úrodu.

Turzovka, Dom sv. Jozefa, 30.1.2019
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.