Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1 Jn 3, 22 – 4, 6, Mt 4, 12-17. 23-25

Láska sa zjavuje.

Rozložme si túto vetu – domnievam sa - všeobecne platnú. Keď máme niekoho radi, tak sa mu „zjavujeme“ – zdôveríme. O milujúcom chceme vedieť čo najviac. A platí to aj vo vzťahu k Bohu. Ján píše: Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska (1Jn 4:8). My sa snažíme Boha milovať, preto sa mu „zjavujeme“ – modlime k nemu, meditujeme o ňom, hovoríme mu čo prežívame... Potom ho môžeme poznávať. Zjavuje sa nám Boh. Ján ďalej píše: A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom (1Jn 4:16).

Keďže Boh je láska, zjavuje sa nám vo svojom Synovi. Svätý Peter Chryzológ pekne a výstižne píše: Ten, čo sa chcel kvôli tebe narodiť, nechcel, aby nám bol neznámy.Veď aj jeho Syn je láska a preto sa dáva poznať čim viacerým ľuďom. Pekne to vyjadruje dnešné evanjelium: Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ Prekvapujúco pre Izrael, Ježiš ide aj k pohanom. Vyjadrila to aj včerajšia slávnosť, keď pohania od východu sa Ježišovi prišli pokloniť.

Boh sa nám zjavil v Ježišovi, ktorý sa stal jedným z nás. Dôležitá je aj odpoveď na otázku. Čo nám zjavuje? Jeho prvé slová boli: Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Na prvé počutie, by sme mohli povedať nič príjemné. My totiž počúvame to slovo: pokánie. Uniká nám priblížilo nebeské kráľovstvo. A to je podstatné! Evanjelista Marek má: Kajajte sa a verte evanjeliu." (Mk 1:15). Teda to pokánie je radostná zvesť (čo znamená slovo evanjelium). Môžem zažiť Božie kráľovstvo.

Boh – Láska, sa nielen zjavuje, ale chce nás obohatiť, chce aby sme boli s ním. A to je vzťah lásky. Lásku chceme nielen poznávať, nielen sa jej dávať, ale byť s ňou.

Turzovka, 7.1.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.